Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Το θέμα του παζαριού φέρνει στα εκτός ημερησίας θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου η παράταξη Παπαχρόνη

Ξάνθη 05/07/2022

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προς: Δήμαρχο Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελη

Κοιν:Τον Πρόεδροτου Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης κ. Ιωάννη Μπούτο

Θέμα:Προσκόμιση στοιχείων όσον αφορά τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Ξάνθης (παζάρι)

Κύριε Δήμαρχε,

στη συνεδρίαση της Πέμπτης 30 Ιουνίου 2022 συζητήσαμε εκτός των άλλων και δύο θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης, το γνωστό μας παζάρι. Επειδή κατά τη διάρκεια της συζήτησης προκύψανε και άλλες ερωτήσεις, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να απαντηθούν άμεσα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα κάτωθι, επί ευκαιρία της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

α.Στην κατάσταση των διακοσίων ενενήντα(290) δικαιούχων πωλητών που μας προσκομίσατε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση υπάρχουν και άλλοι δικαιούχοι πωλητές οι οποίοι δεν αναγράφονται;Πόσοι και σε ποια κατηγορίαανήκουν (παραγωγοί, έμποροι);

β.Στην τελευταία εισήγηση και την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για τους εκατόν είκοσι έναν (121) πωλητές που βρίσκονται πλέον σε καθεστώς αυτοδίκαιης αναστολής κατοχής συγκεκριμένων θέσεων συμπεριλαμβάνονται και άλλοι που δεν είχαν δηλωθεί;

γ. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας ανά έτος πόσα χρήματα οφείλουν οι παραπάνω πωλητές που βρίσκονται σε αυτοδίκαιη αναστολή όπως και για το συνολικό ποσό που οφείλουν στο Δήμο μας έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και θεωρούνται ληξιπρόθεσμες όπως και σε ποια κατηγορία ανήκουν (παραγωγοί κηπευτικών, έμποροι φρούτων και κηπευτικών, διάφοροι άλλοι έμποροι).

δ.Πόσα είναι τα έσοδα της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης, ανά έτος, από το έτος 2008 έως και το 2021, και ειδικότερα πόσα έχουν βεβαιωθεί και πόσα έχουν εισπραχθεί;

ε. Πόσα είναι τα έξοδα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης αναλυτικά ανά έτος αλλά και για κάθε κατηγορία δαπάνης (για παράδειγμα καθαριότητας, σημάνσεων, φύλαξης κ.ά.), από το έτος 2008 έως και το 2021;

στ.Τι ενέργειες σκέφτεστε ή έχετε προγραμματίσει μελλοντικά για την όλη λειτουργία και αναβάθμιση της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης;

ζ. Η όλη τοποθεσία και χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης (πάγκοι, κοινόχρηστοι χώροι, παρκάκια κλπ) ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο μας, δηλαδή είναι δηλωμένες ιδιοκτησίες στο έντυπο Ε9 και στο κτηματολόγιο του Δήμου Ξάνθης;

η.Τέλος, υποβάλλουμε δύο ερωτήματα, που ίσως θεωρηθούν περιττά και πιθανώς αναπάντητα από πλευράς του Δήμου Ξάνθης. Αν μπορείτε λοιπόν να μας ενημερώσετε, πώς γίνεται τουλάχιστον μια δεκαετία (άρα αφορά θητεία τριών δημάρχων και αντίστοιχα δημοτικών συμβουλίων), να υπάρχουν «στρατηγικοί κακοπληρωτές», που παρόλη την στάση και λειτουργία τους ανανεώνανε τις άδειές τους και τις σταθερές συγκεκριμένες θέσεις τους στη Λαϊκή Αγορά, ενώ η νομοθεσία προέβλεπε συγκεκριμένες διαδικασίες;

θ.Επίσης, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν και ίσως πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες αυτοδιοικητικών ή και αρμόδιων υπαλλήλων για μη εφαρμογή της νομοθεσίας και αν θα πρέπει να κινηθούν διαδικασίες απόδοσης ευθυνών;

Δημοτική Παράταξη «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας»

Παπαχρόνης Ιωάννης

Γεωργιάδης Δημοσθένης

Διαφωνίδης Χαράλαμπος

Τσακιρίδης Αφεντούλης

Παπαχρόνης Χρήστος

Σχετικά Άρθρα