Ατζέντα Τελευταία Νέα

Το πρωί της Τρίτης συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: – Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 5 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης, έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση 8η αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση συμμετοχής τού Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή, για τη διοργάνωση εκδήλωσης με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 4. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων

Ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

Σχετικά Άρθρα