Ροδόπη Τελευταία Νέα

Και η Κομοτηνή όπως και η Ξάνθη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης

Η καλή προετοιμασία και η ορθή προτεραιοποίηση οδήγησαν στην ένταξη του έργου του Δήμου Κομοτηνής «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο Κομοτηνής», στον Άξονα «Περιβάλλον», ύψους 2.684.600 ευρώ. Οι Γωνιές Ανακύκλωσης αποτελούν σημεία συλλογής αποβλήτων πολύ µμικρήςκλίμακας, που επιτρέπουν τη χωριστή συλλογή διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες µε την κατάλληλη σήμανση. Θα τοποθετηθούν σε οριοθετημένους κοινόχρηστους χώρους,όπως είναι οι πλατείες και οι χώροι πρασίνου.

Η πρόταση περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα:

1. Την προμήθεια δέκα γωνιών ανακύκλωσης μευπόγεια συστήματα αποκομιδής έξι ρευμάτων και είκοσιγωνιών ανακύκλωσης με υπέργεια συστήματααποκομιδής έξι ρευμάτων, που είναικατάλληλα και για σχολεία, δημοτικά κτήρια κ.λπ., (ύψους 2.343.600 ευρώ). Στις γωνιές ανακύκλωσης ενδεικτικά γίνονται δεκτές για ανακύκλωση οι παρακάτω κατηγορίες υλικών:  Χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, γυάλινες συσκευασίες, σύνθετες συσκευασίες, βρώσιμα λίπη και έλαια,  απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) –συσκευές.

2. Την προμήθεια φορητού Σταθμού ΜεταφόρτωσηςΑπορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) που θα εξυπηρετεί τους νότιουςοικισμούς του Δήμου και αφορά σε έναν τράκτορα καιένα ημιρυμουλκούμενο όχημα, με αυτόνομο σύστημασυμπίεσης 58m3 (ύψους 272.800 ευρώ).

3. Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης καιευαισθητοποίησης, αποσκοπώντας στη διεύρυνση της κοινωνικής συνείδησης όσον αφορά στην ανακύκλωση(ύψους 62.000 ευρώ).

4. Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησηςχρηματοδότησης στην πρόσκληση (ύψους 6.200 ευρώ).

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης δήλωσε για την ένταξη:

«Το συγκεκριμένο έργο συνδέεται με την γενικότερη πολιτική του Δήμου Κομοτηνής που υπαγορεύει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων του Δήμου. Μέσα από τα παραδοτέα επιλέγουμε να δώσουμε έμφαση στην ανακύκλωση στις γειτονιές με τη δημιουργία των γωνιών ανακύκλωσης, οι οποίες είναι ενδεδειγμένες και για σχολεία.

Καλούμε τους δημότες να είναι συνοδοιπόροι στην όλη προσπάθεια για μια πόλη καθαρή και έναν Δήμο που σέβεται τους δημότες και τον σέβονται κι εκείνοι. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του Δήμου Κομοτηνής και των υπηρεσιών του που στοχεύουν στην αξιοποίηση κάθε εφικτής πηγής χρηματοδότησης».

Σχετικά Άρθρα