ΡοδόπηΤελευταία Νέα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Ἐν ὄψει τῶν ἐγγραφῶν τῶν μαθητῶν στὰ σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως γιὰ τὸ σχολικό ἔτος 2022-2023, ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς κηδεμόνες τῶν παιδιῶν ποὺ τελείωσαν τὸ Δημοτικό ἤ το Γυμνάσιο, ὅτι ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐγγραφῆς στὰ Ἐκκλησιαστικά Γυμνάσια καὶ Γενικά Ἐκκλησιαστικά Λύκεια.

Ἡ διάρκεια φοίτησης στὰ Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα εἶναι ἴδια μὲ αὐτή τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαι­δεύσεως. Οἱ τίτλοι σπουδῶν εἶναι ἰσότιμοι καὶ παρέχονται ὅλες οἱ διευκολύνσεις σχετικά μὲ τὴν δωρεάν χορήγηση τῆς διδακτικῆς ὕλης καὶ τῆς μετακινήσεως. Ἐπίσης οἱ μαθητές τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων ἔχουν τὴν δυνατότητα συμμετοχῆς σὲ ὅλα τὰ Προγράμματα (εὐρωπαϊκά καὶ μὴ), τὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὶς ἐκπαιδευτικές ἐπισκέψεις τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Στὴν Θράκη λειτουργεῖ τὸ Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο καὶ Λύκειο στὴν Ξάνθη καὶ γιὰ περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφεόμενοι μποροῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν στὸν τηλεφωνικό ἀριθμό 25410 29911ἐνημερωθοῦν καὶ στὸν ἠλεκτρονικό σύνδεσμο τῆς Σχολῆς http://lyk-ekkl-xanth.xan.sch.gr

Σχετικά Άρθρα