Τελευταία Νέα

Πρόσκληση της 9ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα πραγματοποιηθεί στις 27-06-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
(Διοικητήριο) 1 ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Σχετικά :Στέγαση 1 ου Ειδικού  Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.
 2. Θέμα:«Περί προγραμματισμού αναδασμών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 3. Θέμα: «Ποιος μεριμνά για την προστασία των υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αργύρης Πατακάκης
 4. Θέμα: «Διαχείριση πλημμυρικού φαινομένου στον Δήμο Ορεστιάδας»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 5. Θέμα: «Αποκατάσταση παλιάς εθνικής οδού Παρανεστίου – Σταυρούπολης»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αργύρης Πατακάκης
 6. Θέμα: «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της ΠΕ Ροδόπης, περιοχής Νέου
  Σιδηροχωρίου, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ (δυνάμει του άρθρο 224 του Ν.4555/2018)»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς
 7. Θέμα: «Δημιουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον ορεινό όγκο της ΠΕ Ξάνθης»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

2

 1. Θέμα: «Ενέργειες της Περιφέρειας ΑΜΘ για την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρου στην ΠΕ Ξάνθης»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 2. Θέμα: «Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Ν.4399/2016»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 3. Θέμα: Καταδυτικός τουρισμός
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λυμπεράκης Δημήτριος
 4. Θέμα: Η κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι των Ελευθερών (Νέας Περάμου)Καβάλας
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λυμπεράκης Δημήτριος
 5. Θέμα: Ανάδειξη του Παγγαίου ως πόλου τουριστικής ανάπτυξης
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λυμπεράκης Δημήτριος
 6. Θέμα: Καταστροφές καλλιεργειών βαμβακιού στην Ροδόπη
  από επιδρομή ακριδών.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος
 7. Θέμα: Διεκδίκηση αποζημιώσεων και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Έβρο
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος
 8. Θέμα: ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ -ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ Η
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΑΔΙΑΚΟΠΑ.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Περεντίδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση για την αλλαγή ή μη του λογότυπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  Εισηγητής: O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.
 2. Υιοθέτηση νέου λογότυπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (σε περίπτωση
  έγκρισης του πρώτου θέματος).
  Εισηγητής: O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.
 3. Έγκριση για την ένταξη των Π.Ε. Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας στην Ειδική Διαδικτυακή
  Εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal στην Τράπεζα της Ελλάδος και παροχής εξουσιοδότησης για το δικαίωμα
  υπογραφής.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Περιουσίας & Προσόδων κ Αθανάσιος
  Σινίκογλου
 4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2022.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κ. Άγγελος Αντωνιάδης
 5. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής
  Μακεδονίας και Θράκης κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2021.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κ. Άγγελος Αντωνιάδης
 6. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί τηςΕκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής
  Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2022
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κ. Άγγελος Αντωνιάδης

3

 1. Έγκριση για την έκδοση απόφασης για την έγκριση της διαμόρφωσης των διαχωριστικών νησίδων
  και την εγκατάστασης νέου δικτύου φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο της Εθνικής Οδού Νο2
  (Αλεξανδρούπολης – Τελωνείου Κήπων) με την συμβολή της δημοτικής οδούς 40 Εκκλησιών εντός του
  οικισμού Απαλός Ν. Έβρου.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς.
 2. Έγκριση για έκδοση απόφασης έγκρισης σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο
  Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο Νο14: «Σιδηρώ – Κυριακή – Πρωτοκκλήσι – Μαυροκκλήσι –
  Βρυσικά – Ευγενικό», για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΒΡΥΣΙΚΑ».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς.
 3. Έγκριση για την έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης αυτοδίκαιας άρσης της αναγκαστικής
  απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού
  Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά), τμήμα γέφυρα Τρελοχείμαρρου με τις προσβάσεις της
  έως τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Ροδίτη – Γρατινή»
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.
 4. Έγκριση για παράταση του θερινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης
  της Καβάλας, από 11 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2022».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.
 5. Έγκριση για παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων της πόλης της Χρυσούπολης»
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης,
 6. Έγκριση για την τροποποίηση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κάθε
  είδους στην Κομοτηνή της Περιφερειακή Ενότητας Ροδόπης, κατά τις διατάξεις του αρ. 23 παρ. 2 του
  ν.2224/94 (ΦΕΚ 112Α), όπως τροποποιήθηκαν από το αρ. 12 παρ. 2 του ν. 3377/05 (ΦΕΚ 202Α’) και
  ισχύουν».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.
 7. Έγκριση εξαίρεσης από τον περιορισμό του εδαφίου β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 243 του ν.
  3852/2010 του Ειδικού Συμβούλου του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Μουσταφά Μουσταφά
  του Γιοκσάλ.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Κουρτίδης.
 8. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών 5ης, 6ης, συνεδρίασης έτους 2022 του
  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα