Κοινωνία Τελευταία Νέα

14 θέματα θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο στα Άβδηρα το απόγευμα της Δευτέρας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-06-2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 20 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού Μαγικού Δήμου Αβδήρων, σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-03-2011) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας)
2Έγκριση Υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 8 κορυφής του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας)
3Έγκριση Υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 3, 26 και 27 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
4Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Μάνδρας (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
5Τοποθέτηση παραγωγών στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
6Καταγγελία – Αγωγή απόδοσης μισθίου (Δημοτικού Ακινήτου στα Άβδηρα (Κατάστημα Κεντρική Πλατεία) και απόδοση ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων – αποζημίωση χρήσης (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
7Καταγγελία – Αγωγή απόδοσης μισθίου (Δημοτικού Ακινήτου) και απόδοσης ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων – αποζημίωση χρήσης (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
8Διοικητική αποβολή κοινόχρηστου χώρου. Καταπάτηση ρυμοτομούμενου τμήματος εμβαδού 205,81 τμ. στον οικισμό Πετεινού (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
9Καθορισμός σημείων τοποθέτησης ταϊστρών – ποτίστρων και προμήθεια τους, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που διαβιούν στα όρια του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
10Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)
11Διοργάνωση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2022», καθορισμός των επί μέρους εκδηλώσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμά του και έγκριση συμμετοχής συνδιοργανωτών (εισηγητής: Δήμαρχος)
12Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Αβδήρων με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
13Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Αβδήρων με την επωνυμία: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
14Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Δήμος Γαρούφας

Σχετικά Άρθρα