Μειονότητα Τελευταία Νέα

Κίνδυνος κατάρρευσης της πετρόκτιστης γέφυρας των Σατρών που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Η απάντηση της Μενδώνη)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 09/05/2022

Των:              Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:           Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ:           «Κίνδυνος καταρρεύσεως ιστορικής πετροκτίστου γέφυρας στην περιοχή Σατρών του Νομού Ξάνθης»

Κυρία Υπουργέ,

Η πετρόκτιστη γέφυρα η οποία ευρίσκεται στον οικισμό Ακραίος περιοχής Σατρών του Δήμου Μύκης, της οποίας η κατασκευή χρονολογείται στη μεταβυζαντινή εποχή μεταξύ του 17ου και 18ου αιώνα παρουσιάζει σημαντικές φθορές οι οποίες δύνανται να οδηγήσουν εις την κατάρρευσή της. Η ανωτέρα γέφυρα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το 1995 χαρακτηρίστηκε ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο». Έχουν αποκολληθεί λίθοι, κυρίως από το κεντρικό σημείο του μεγάλου τόξου και παρουσιάσθηκαν φθορές στα πλαϊνά τοιχία προφανώς και λόγω της διελεύσεως βαρέων οχημάτων. Λόγω δε του φορτίου και των πιέσεων τις οποίες δέχεται το κτίσμα δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο καταρρεύσεώς της, αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές και δεν πραγματοποιηθεί μια συντήρησή της.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Τι προτίθεστε να πράξετε, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών σας, για την αποκατάσταση και συντήρηση της ανωτέρω χαρακτηρισθείσας «ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο» πετρόκτιστης γέφυρας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 5154/13.5.2022 Ερώτηση με θέμα: «Κίνδυνος καταρρεύσεως ιστορικής πετροκτίστου γέφυρας στην περιοχή Σατρών του Νομού Ξάνθης»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 5154/13.5.2022 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Κυριάκου Βελόπουλου και Κωνσταντίνου Χήτα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η λιθόκτιστη γέφυρα στην περιοχή Σατρών Π.Ε. Ξάνθης είναι χαρακτηρισμένη ως νεώτερο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 106494/79863/1306/23-04-2015 (ΦΕΚ 90/Α.Α.Π./2015). Ως εκ τούτου, εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 4858/2021.

Η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι σε επαφή με τον αρμόδιο Δήμο Μύκης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να εποπτεύσει αναγκαίες σωστικές εργασίες στο μνημείο και να εξετάσει τυχόν μελέτη συντήρησης ή/και ανάδειξης της γέφυρας, που θα υποβληθεί αρμοδίως.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Σχετικά Άρθρα