Οικολογία Τελευταία Νέα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο κλιματικός νόμος. Πλήρης απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο η ψήφιση του οποίου θα σημάνει τον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο στη χώρα μας. Ο νέος νόμος περιλαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές, τα κτίρια και την ηλεκτροπαραγωγή. Οι προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα προβλέπουν μικρές παρατάσεις της χρήσης υδρογονανθράκων σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ενώ για πρώτη φορά στην “εξίσωση” της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μπαίνουν τα ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. Ειδικότερα, οι βασικές προβλέψεις του νόμου περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ηλεκτροπαραγωγή: Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα (δηλαδή από λιγνίτη) από την 31η Δεκεμβρίου 2028. Η προθεσμία μπορεί να επισπευστεί περαιτέρω με απόφαση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι το 2025, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού.
  • Οχήματα: Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Θεσσαλονίκη (εκτός από τα νησιά), προβλέπεται ότι από το 2026 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί καθώς και το ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία, από την ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.
  • Κτίρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό κατ’ όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. Προβλέπεται επίσης ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας ( γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας ή σε σημεία κοντά σε δασικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς) θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

Το Φυσικό Αέριο Ξάνθηςως εταιρεία εγκατάστασης φυσικού αερίου, πέρα από την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο αναλαμβάνει και την εγκατάσταση συσκευών μαγειρέματος στην κουζίνα σας. Οι μέχρι σήμερα πελάτες μας που επέλεξαν να εγκαταστήσουν και κουζίνα αερίου, (μαζί με τις εγκαταστάσεις υγραερίου που υλοποιήσαμε) είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την ταχύτητα μαγειρέματος και από την νοστιμιά του φαγητού. Τώρα που ήρθε το Φυσικό Αέριο στην Ξάνθη ακόμα κι αν δεν διαθέτετε σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο, μπορείτε να προχωρήσετε μόνο σε εγκατάσταση κουζίνας φυσικού αερίου.

Πληροφορίες και εγκαταστάσεις – Φυσικό Αέριο Ξάνθης – Σταύρος Καρυπίδης – Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τηλ. 2541600699 και 6947267737

Επίσημος Συνεργάτης για την Ξάνθη, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας.

Γραφείο: Ελπίδος 9 (στον πεζόδρομο έναντι Public)

Σχετικά Άρθρα