fbpx
ΡοδόπηΤελευταία Νέα

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ για την αποτίμηση των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ

Η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αφού έλαβε υπόψη της ότι η υποχρεωτική καταχώρηση δεδομένων σχετικά με τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ, στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΑΕ, συναρτάται άμεσα και μονοδιάστατα με όσα ποσοτικά στοιχεία πιστοποιούνται από τη διεθνή βάση Scopus, αποφάσισε ότι:

Α. Επειδή η διεθνής βάση Scopus συνδέεται κυρίως με τις προϋποθέσεις και τις εξελίξεις των θετικών επιστημών, και μάλιστα κατά κύριο λόγο αναφέρεται σε μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές και αξιόπιστο εργαλείο για την αποτίμηση του έργου των συναδέλφων στις επιστήμες που θεραπεύονται στη Σχολή μας, με ευάριθμες μόνο εξαιρέσεις, που ωστόσο επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και τούτο επειδή ακόμη και μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα, σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και διεθνείς συλλογικούς τόμους με κριτές, δεν περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα αυτή. Το ίδιο συμβαίνει επίσης και με άλλες ανάλογες πλατφόρμες (λ.χ. την GoogleScholar).

Β. Πολλές γλώσσες, όπως λ.χ. η επίσημη γλώσσα της Ελλάδος, στην οποία γίνονται η διδασκαλία και εν πολλοίς η έρευνα και οι δημοσιεύσεις μας, ως επίσης και γλώσσες διδασκαλίας Τμήματος της Σχολής μας, όπως η ρωσική, η τουρκική, η ρουμανική, η βουλγαρική, τις οποίες μέλη ΔΕΠ της Σχολής χρησιμοποιούν και για δημοσιεύσεις τους, δεν περιλαμβάνονται στις βάσεις αυτές. Ειδικότερα δε η βάση Scopus μάλλον απεμπολεί την ελληνική γλώσσα ως επιστημονικό εργαλείο, πρακτική που θα έχει στο μέλλον πολλές συνέπειες – και πέραν των αμιγώς επιστημονικών – όπως η γενικότερη απαξίωση της γλώσσας μας, η μείωση της χρήσης της, αλλά και ο περιορισμός των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται τόσο στη Σχολή μας, όσο και σε άλλες Σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών της χώρας μας, πολλές από τις οποίες έχουν εκδώσει ανάλογες ανακοινώσεις.

Γ. Η πρακτική αυτή για την αποτύπωση και καταγραφή του ερευνητικού και συγγραφικού έργου των μελών ΔΕΠ της Σχολής μας, δημιουργεί την ψευδή, παραπλανητική και ανυπόστατη εντύπωση ότι το έργο αυτό υπολείπεται του αναλόγου συναδέλφων άλλων Σχολών – κατά κύριο λόγο θετικών επιστημών και επιστημών υγείας – τόσο ποσοτικά και ποιοτικά, όσο και στο επίπεδο των ετεροαναφορών, άρα της επίδρασης που αυτό έχει στην επιστημονική κοινότητα γενικότερα, εντός και εκτός Ελλάδος. Και η αναληθής αυτή εικόνα, με τη σειρά της, έχει άμεσες επιπτώσεις, με βάση την κείμενη νομοθεσία, τόσο στην χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου, της Σχολής και των Τμημάτων μας, αφού τα στοιχεία αυτά «λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο εφαρμογής ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή του 20% της ετήσιας συνολικής χρηματοδότησης των ελληνικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων», όσο και στη γενικότερη αντίληψη για τις επιστήμες που θεραπεύονται στη Σχολή μας, καθώς οι πανταχόθεν συντασσόμενες «λίστες» με τους επιστήμονες που «έχουν διεθνώς την μεγαλύτερη επίδραση» στηρίζονται στα στοιχεία αυτά, οδηγώντας σε απαξίωση αλλά και σε απομείωση τα επιστημονικά αντικείμενά μας.

Δ. Επισημαίνουμε επίσης, ειδικά για την ελληνική γλώσσα, ότι στις νεοελληνικές σπουδές, που θεραπεύονται συστηματικά στη Σχολή μας όπως και σε άλλες Φιλοσοφικές Σχολές, τα νέα ελληνικά είναι η διεθνής γλώσσα των νεοελληνιστών και περιλαμβάνονται ως γλώσσα δημοσίευσης σε κάθε έγκυρη διεθνή περιοδική έκδοση νεοελληνικού ενδιαφέροντος, τόσο στον ευρωπαϊκό και βαλκανικό, όσο και στον αμερικανικό χώρο, όπου δημοσιεύουν στα νέα ελληνικά και ξένοι νεοελληνιστές [λ.χ. στα περιοδικά Modern Greek Studies (Αγγλία) – Erytheia. Revista de estudios bizantinos y neogriegos (Ισπανία)- Estudios NeogriegosRevista Científica de la Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos (Ισπανία) – Neograeca Bohemica (Τσεχία) – Neograeca Bucurestiensia (Ρουμανία) – Byzantion Nea Hellás (Χιλή) κ.ά.].

           Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί την ΕΘΑΑΕ να διορθώσει άμεσα αυτή την κατάσταση, και να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές, αναπροσαρμόζοντας τις προϋποθέσεις για την ποσοτική αποτίμηση του επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ και της επίδρασής του στο έργο των συναδέλφων εντός και εκτός Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατόν να συνυπολογίζεται το σύνολο του ερευνητικού και συγγραφικού έργου που έχει παραχθεί από τους συναδέλφους και δημοσιεύεται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές, εντός και εκτός Ελλάδος, ανεξάρτητα από τη γλώσσα δημοσίευσης και τα όποια μονοδιάστατα και αμφισβητούμενα κριτήρια των διεθνών βάσεων δεδομένων, οι οποίες εν τέλει δεν αποτελούν αξιόπιστα επιστημονικά εργαλεία, τουλάχιστον όσον αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των επιστημών που θεραπεύονται στη Σχολή μας.

Κοσμητεία Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Κτίριο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

Ισόγειο

Παναγή Τσαλδάρη  1

(Παλαιά Νομική)

69100 Κομοτηνή

Τηλ. 2531039959

Σχετικά Άρθρα