Κύριο Θέμα Οικολογία Τελευταία Νέα

Αυτή είναι η κατάσταση με τα «Αναξιοποίητα σπήλαια στη Δημοτική Ενότητα Σταυρουπόλεως του Δήμου Ξάνθης» (Ερώτηση στην βουλή και απάντηση από το Υπουργείο Τουρισμού)

Αυτή είναι η κατάσταση με τα «Αναξιοποίητα σπήλαια στη Δημοτική Ενότητα Σταυρουπόλεως του Δήμου Ξάνθης» (Ερώτηση στην βουλή και απάντηση από το Υπουργείο Τουρισμού)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 21/03/2022

Των:              Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:            Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Τον κ. Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ:           «Αναξιοποίητα σπήλαια στη Δημοτική Ενότητα Σταυρουπόλεως του Δήμου Ξάνθης»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Η Δημοτική Ενότητα Σταυρουπόλεως του Δήμου Ξάνθης περιβάλλεται από φυσικό κάλλος, λόγω της οροσειράς της Ροδόπης, του ποταμού Νέστου και των παρόχθιων περιοχών, καθώς και της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας της. Ο φυσικός όμως αυτός ο πλούτος, από τους υψηλότερους στη χώρα, παραμένει αναξιοποίητος τουριστικά. Το 2010 είχε εκπονηθεί μελέτη του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδος, η οποία είχε καταγράψει χαρτογραφώντας όλα τα σπήλαια της ανωτέρω περιοχής, καθώς και τη βιοποικιλότητα και την πανίδα τους. Τα καταγραφέντα σπήλαια κατά τους εκπονήσαντες τη μελέτη πλην της περιβαλλοντικής τους αξίας θα ήταν δυνατόν να είναι   και   επισκέψιμα.

Σημαντικότερα εξ αυτών θεωρήθηκαν τα σπήλαια «Κροκόδειλος», στο  οποίο ζει σπάνιο ασπόνδυλο μοναδικό στην Ευρώπη και οι «Δρυάδες» το οποίο διακρίνεται για τον πλούσιό του διάκοσμο. Η ανωτέρω μελέτη παραμένει αναξιοποίητη στον Δήμο Ξάνθης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Τι προτίθεστε να πράξετε για την αξιοποίηση των σπηλαίων της περιοχής της Δ.Ε. Σταυρουπόλεως του Δήμου Ξάνθης, τα οποία σε συνδυασμό με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος και τα κάστρα θα ωθούσαν την τουριστική ανάπτυξη της οικονομικά και δημογραφικά καταρρέουσας περιοχής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΗΛΑΙΟ ” ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ ” – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

Το σπήλαιο Κροκόδειλος είναι ένα μικρό σε μέγεθος σπήλαιο. Βρίσκεται στο βουνό Κελέα (Ταλασμάνι) βόρεια της Σταυρούπολης. Διανοίγεται σε ασβεστόλιθους και μάρμαρα της Μάζας της Ροδόπης. Παρουσιάζει ενδιαφέροντα σπηλαιοδιάκοσμο σταλακτιτών και σταλαγμιτών, που προέρχονται από την χημική διάβρωση (καρστική) των ασβεστιτικών πετρωμάτων της περιοχής.

Στα αξιοσημείωτα του σπηλαίου είναι η παρουσία γουανό.

Σπήλαιο Δρυάδων

Το σπήλαιο Δρυάδων βρίσκεται κοντά στο χωριό Λιβερά του Νομού Ξάνθης. Πυκνό δάσος καλύπτει την περιοχή και καθιστά δύσκολη την εύρεση της εισόδου του σπηλαίου. Η συνολική του επιφάνεια είναι 1.150τ.μ. με μήκος διαδρόμων πάνω από 300μ. Ο κεντρικός θάλαμος είναι κατηφορικός (…)

Η απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού

Σχετικά με την εν θέματι Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι κ.κ. βουλευτές της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και Κωνσταντίνος Χήτας, σας γνωρίζουμε τα εξής για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού:

H ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, ασφαλή προορισμό που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες θεματικού τουρισμού όλο το χρόνο εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού. Μάλιστα, στη στρατηγική μάρκετινγκ του Υπουργείου Τουρισμού έχει προβλεφθεί μεταξύ των κύριων κατευθύνσεων η ενίσχυση και προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για το σύνολο της επικράτειας. Το Υπουργείο Τουρισμού συνεργάζεται και με τις Περιφέρειες με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, την ανάπτυξη εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων ανά Περιφέρεια και τη σύνδεση των περιφερειακών πολιτικών με την στρατηγική του Υπουργείου για τον ελληνικό τουρισμό.

Επιπρόσθετα, στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού έχει τεθεί ως προτεραιότητα η συστηματική ανάδειξη και προβολή θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού υπαίθρου του οποίου διακριτή θεματική μορφή αποτελεί ο γεωτουρισμός.

Σημαντικό εργαλείο ανάδειξης των ιδιαίτερων γνωρισμάτων των επιμέρους προορισμών της χώρας αναμένεται να αποτελέσουν οι προσφάτως θεσμοθετημένοι στο ν. 4875/2021 Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, στόχος των οποίων είναι η αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών και η συνεργασία μεταξύ των αρχών και φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Έργο “Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (Destination Management and Marketing Organizations – DMMOs)” το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με πάνω από 14 εκ. € από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης. Το έργο θα αφορά στη χρηματοδότηση μελετών και προετοιμασίας για την ίδρυση πιλοτικών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, καθώς και στη χρηματοδότηση δημιουργίας 10 τοπικών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (σε κάθε πιλοτικό DMMO). Οι διατάξεις του ν. 4875/2021 δίνουν στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης τις δυνατότητες:

α) επιστηµονικής, συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξη του οικείου (Ο.Τ.Α.) για θέµατα προβολής και προώθησης ενός προορισµού στην τουριστική αγορά, β) προώθησης και πληροφόρησης του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισµό, όπως αξιοθέατα, προσβασιµότητα-µεταφορές, εγκαταστάσεις-διαµονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες,

γ) δηµιουργίας και εφαρµογής της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισµού, δ) µελέτης και παρακολούθησης της αναβάθµισης και του εκσυγχρονισµού των υποδοµών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

ε) εκπόνησης και υλοποίησης στρατηγικού σχεδίου βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισµού,

στ) σύναψης συµβάσεων µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα µε σκοπό την τουριστική προβολή του προορισµού,

ζ) εκπόνησης µελετών για τη δηµιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισµού,

η) σχεδιασµού και υλοποίησης της στρατηγικής µάρκετινγκ και τουριστικής προβολής,

θ) δηµιουργίας και διαχείρισης τοπικών σηµάτων ποιότητας, καθώς και παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης σε συνεργατικούς σχηµατισµούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική µε την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών,

ι) ανάπτυξης ερευνητικού έργου σε σηµαντικά θέµατα του τουρισµού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συµπεριλαµβανοµένης και της αγοράς του προσβάσιµου τουρισµού, η ωρίµανση έργων υποδοµής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και

ια) ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων του προορισµού.

Επίσης για την υποστήριξη της αειφορίας στον τουρισμό, δημιουργούνται παρατηρητήρια βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία μάλιστα συστήνονται υποχρεωτικά στους οργανισμούς διαχείρισης και προώθησης προορισμού που λειτουργούν σε πρότυπους τουριστικούς προορισμούς ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί η Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και τη ΔιαΝΕΟσις, για την ανάπτυξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Τουρισμού στις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000, που αποτελούν τομέα ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

Τέλος, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι ως αρμόδιοι για την κατάρτιση και υλοποίηση των κατά τόπους προγραμμάτων προώθησης και προβολής, έχουν στη διάθεσή τους τα εργαλεία επικοινωνίας του ΕΟΤ, ιδιαίτερα τα ψηφιακά Visit Greece assets όπως η ιστοσελίδα, το application και οι σελίδες των κοινωνικών δικτύων, για την ενσωμάτωση εξειδικευμένων πληροφοριών και την ανάδειξη ιδιαίτερων εμπειριών και περιοχών φυσικού κάλλους.

loading...

Σχετικά Άρθρα