Κόμματα Τελευταία Νέα

Ερώτηση Μπουρχάν για τους αόρατους οι ψυχικά πάσχοντες

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 4.4.2022

Προς τον Υπουργό Υγείας,  κ. Κ. Πλεύρη

Θέμα: «‘’Αόρατοι’’ ξανά οι ψυχικά πάσχοντες για την κυβέρνηση»

Μείζονα προβλήματα στον ήδη επιβαρυμένο χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας προκαλεί η, από 15/3/2022, εφαρμογή οριζόντιας κυβερνητικής διάταξης (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Π.οικ. 12184/2022 – ΦΕΚ 899/Β/28-2-2022), για την απαγόρευση της συνταγογράφησης φαρμάκων προς ανασφάλιστους ασθενείς,πρώην δικαιούχους του ν. 4368/2016, από γιατρούς εκτός του ΕΣΥ.

Όπως τονίζουν, ωστόσο, ειδικοί της κοινοτικής ψυχιατρικής, με αυτό το οριζόντιο μέτρο η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας βάλλει ευθέως τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων, ιδίως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η ψυχιατρική μεταρρύθμιση αποτελεί ακόμη ζητούμενο και το ψυχολογικό τίμημα των πολύμηνων εγκλεισμών, λόγω covid-19, υπήρξε ιδιαίτερα βαρύ.

Ειδικότερα ωστόσο, πλήττονται κυρίως ψυχικά ασθενείς που εξυπηρετούνται δωρεάν στις δομές μη κερδοσκοπικών ΝΠΙΔ, τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο τομέα δημόσιας ψυχικής υγείας, με τους  εν λόγω συμπολίτες μαςνα υποφέρουν συνήθως από βαριές ψυχικές νόσους, όπως ψυχώσεις, διπολική διαταραχή καιάλλες σοβαρές ψυχικές αναπηρίες.

Δυνάμει του ανωτέρω μέτρου, μετά το πέρας της παράτασης έως 30/4 που δόθηκε για την εφαρμογή του, οι ανασφάλιστοι ψυχικά ασθενείς θα πρέπει εφεξής να απευθύνονται μόνο σε δημόσιες δομές υγείας (δημόσια νοσοκομεία / κέντρα υγείας), προκειμένου να τους συνταγογραφηθεί η αγωγή τους,γεγονός όμως που δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα αφού οι  γιατροί και το εκεί λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό δεν γνωρίζει εξατομικευμένα την κατάστασή τους. Τα προβλήματα  επιτείνονται βέβαια στις νησιωτικές και τις απομονωμένες αγροτικές περιοχές, όπου οι δημόσιες δομές ψυχικές υγείας είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Όπως σημειώνεται από ειδικούς της ψυχικής υγείας, όλη αυτή η κατάσταση δύναται να επιφέρει υποτροπές στην θεραπευτική πορεία των ψυχικά πασχόντων, καθώς οι περισσότεροι λαμβάνουν αγωγή ψυχοδραστικών φαρμάκων που επιβάλλει συνέπεια,  καθιστώντας τουςέτσι «παρίες» ενός συστήματος δημόσιας υγείας που κατά τους τελευταίους σχεδιασμούς του, δεν τους έλαβε καθόλου υπόψη.

Δεδομένου ότι είναι τουλάχιστον ανεύθυνο από την πλευρά της κυβέρνησης να νομοθετεί ένα μέτρο χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την ενδυνάμωση και στελέχωση του Ε.Σ.Υ. ώστε να επιτευχθεί ομαλά η εφαρμογή του, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται οι κατηγορίες ασθενών με βάση τα ειδικά τους χαρακτηριστικά, όπως είναι π.χ. οι ψυχικά πάσχοντες.

Δεδομένου ότι δυνάμει του ανωτέρω μέτρου εγνωσμένα ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, όπως οι ψυχικά ασθενείς μαθηματικά θα μείνουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε θεραπεία και μάλιστα χωρίς καμία εξατομικευμένη φροντίδα.

Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις των περισσότερων ψυχικά πασχόντων η σχέση εμπιστοσύνης του γιατρού με τον ασθενή παίρνει πολύ χρόνο για να χτιστείκαι είναι καθοριστική για την έκβαση της θεραπείας του.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πως σκοπεύει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνταγογράφηση για τους ανασφάλιστους ψυχικά ασθενείς μετά το πέρας της παράτασης στις 30 Απριλίου 2022;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μπουρχάν Μπαράν

Γιώργος Φραγγίδης

Ευαγγελία Λιακούλη

Σχετικά Άρθρα