Κοινωνία Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Φορολογικά κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση (ισχύουν και στη Ξάνθη)

Ποια είναι, ποιους αφορούν, πώς λειτουργούν και πόσα χρήματα θα κερδίσετε.

Ό,τι ξοδεύει ένας φορολογούμενος για να αναβαθμίσει ενεργειακά, λειτουργικά ή και αισθητικά το σπίτι του μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά του, άρα και να μειώσει τον φόρο που πληρώνει. Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική ιδιότητα, αναγνωρίζονται οι δαπάνες που αφορούν την παροχή υπηρεσίας και όχι την αγορά των υλικών, ενώ οι πληρωμές θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, δηλαδή είτε με πίστωση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή είτε με κάρτα, πιστωτική ή χρεωστική. Η έκπτωση φόρου φτάνει στο 40% της δαπάνης και αφαιρείται από το εκκαθαριστικό φόρου των επόμενων τεσσάρων ετών.

Αν λοιπόν υποτεθεί ότι ένας φορολογούμενος έχει ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ από ενοίκια και αποφασίσει να κάνει μια επένδυση ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου που ενοικιάζει ύψους 10.000 ευρώ (για παροχή υπηρεσίας, όχι για αγορά υλικών), τότε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα πληρώνει 1.000 ευρώ λιγότερο φόρο.

Για φυσικά πρόσωπα

Ποιες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης μπορούν να πραγματοποιηθούν και να αναγνωριστεί η δαπάνη ως έκπτωση;

1.  Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
2.  Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
3.  Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
4.  Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
5.  Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
6.  Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
7.  Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Η έκπτωση αφορά και άλλες εργασίες, όπως η τοποθέτηση ή η αντικατάσταση υδραυλικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η συντήρηση και η επισκευή της στέγης, η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης, η αλλαγή ή επισκευή δαπέδων κ.λπ.

Για επαγγελματίες

Ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης για τις επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης τυγχάνουν και οι επαγγελματίες, καθώς και οι επιχειρήσεις. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενεργειακή απόδοση ή στην εξοικονόμηση νερού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διπλάσιοι συντελεστές απόσβεσης. Αυτό σημαίνει αφαίρεση μεγαλύτερων ποσών από τα φορολογητέα κέρδη και άρα μεγαλύτερη έκπτωση φόρου. Προσοχή όμως: αν γίνει μια δαπάνη 10.000 ευρώ, από τα φορολογητέα κέρδη δεν θα αφαιρεθούν 20.000 ευρώ. Και πάλι θα αφαιρεθούν 10.000 ευρώ, αλλά σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Σε αυτή τη λογική των λεγόμενων «υπερ-αποσβέσεων», όπως είναι ο σχετικός οικονομικός όρος, μπορούν να ενταχθούν οι ακόλουθες επενδύσεις:

→  Θερμομόνωση, Αεροστεγάνωση, Κουφώματα, Υαλοπίνακες
→  Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού/μηχανικού αερισμού
→  Θερμοστατικές κεφαλές
→  Λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου (Φ.Α.)
→  Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης
→  Συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για κάλυψη των αναγκών ενέργειας της επιχείρησης (αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης, ενεργειακά αποδοτικοί λέβητες βιομάζας, ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά και λοιπά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή).

Πληροφορίες Τεχνικό Γραφείο Καρυπίδης Σταύρος – Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Α.Μ./Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.: 26855. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Ξ 23 / 24-06-1996 ΑΡ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ: Ξ-841 και Ξ-ΗΛ.-440

Ελπίδος 9 – 67100 Ξάνθη Τηλ. 25410600699 – 6947267737

Σχετικά Άρθρα