Τελευταία Νέα

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου “Οι Φίλοι Του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης”

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου μας πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 16η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα στις 18.00 το απόγευμα. Συνήθως στην πρώτη οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία γι΄ αυτό το λόγο η ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται οριστικά την 23η  Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, κατά την οποία πρέπει να προσέλθετε.

(Η πρώτη ημερομηνία δηλαδή η 16η Μαρτίου, δεν λαμβάνεται υπόψη απλώς τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιος Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων 2021

2. Οικονομικός απολογισμός 2021

3.. Διάφορα θέματα – Προτάσεις

                                            Με τιμή

Η Πρόεδρος                                                       Η   Γραμματέας

      Ανδρέου Γεωργία                                              Βορίδου Αναστασία

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6932659155

Σχετικά Άρθρα