Τελευταία Νέα

Νέο ΔΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) Παράρτημα Ξάνθης

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Παραρτήματος Ξάνθης της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) εξέλεξαν την Κυριακή 06/02/2022 νέα Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) και νέο
Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.). Η εκλογή και η ανάληψη των προβλεπόμενων από το
καταστατικό θέσεων έγινε με απόλυτη ομοφωνία.
Νέα Διοικούσα Επιτροπή:
Πρόεδρος: Ταουκτσόγλου Αναστασία
Αντιπρόεδρος: Ανταμπούφης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Γενναδίου Ευαγγελία
Ειδικός Γραμματέας: Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Ταουκτσόγλου Κυριακή
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Σπάρταλης Στέφανος
Υπεύθυνος Περιοδικών Ε.Μ.Ε.: Λίτσας Σταύρος
Νέο Εποπτικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Μουρελάτος Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: Παπασταθόπουλος Αθανάσιος
Μέλος: Λίτσας Φώτης
Οι ευχαριστίες όλων των εκλεγέντων, προς όλους τους συναδέλφους, συνοδεύονται από
την υπόσχεση, πως κάθε ιδέα και πρόταση από κάθε συνάδελφο θα υποστηριχθεί και θα
υλοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.
Πρωταρχικός μας στόχος η υποδοχή όλων των Μαθηματικών του Νομού, από τη Δημόσια
Εκπαίδευση, την Ιδιωτική και Φροντιστηριακή Εκπαίδευση, τον Πανεπιστημιακό χώρο
αλλά και των φοιτητών των Μαθηματικών Τμημάτων
καθώς και όλων όσων ενδιαφέρονται για τα Μαθηματικά.
Καλή και δημιουργική θητεία στη νέα Δ.Ε.
έως τον Ιανουάριο του 2024…
Για την νέα Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος: Δρ Ταουκτσόγλου Αναστασία
Η Γενική Γραμματέας: Γενναδίου Ευαγγελία

Σχετικά Άρθρα