Τελευταία Νέα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.

Μ. Ρέματος 18  –  Τ.Κ. 67100  –  Τηλ.: 2541-0-22681  FAX:  2541-0-21371

E-mail : [email protected]

                                                                                                                                ΞΑΝΘΗ 22/02/2022

Π Ρ Ο Σ: Μ.Μ.Ε.

                Με την παρούσα θα  θέλομε να σας ενημερώσουμε ότι στην Ξάνθη  21 Φεβρουαρίου  2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου συνήλθαν τα μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ν. Ξάνθης όπως αυτά εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες  στις 15-02-2022, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: κατανομή αξιωμάτων.

  • Για το αξίωμα του Προέδρου εξελέγη ο Άγγελος Μπεμπεκίδης
  • Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου εξελέγη ο Αθανάσιος Σισαμπέρης
  • Για το αξίωμα του Γεν. Γραμματέα εξελέγη ο Ευάγγελος Πουρναράκης
  • Για το αξίωμα του Αν Γεν.Γραμματέα εξελέγη ο Μουζαφέρ Ογλού Ομέρ
  • Για το αξίωμα του Οργανωτικού Γραμματέα εξελέγη ο Νικόλαος Τοφέας
  • Για το αξίωμα του Ταμία εξελέγη ο Μουσταφά Ογλού Μουσταφά
  • Για το αξίωμα του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων εξελέγη ο Ραμαδάν Ογλού Τζοσκούν
  • Μέλη του Δ.Σ.:             Θεόδωρος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Δερές

Αναστάσιος Κρυωνάς

Νικόλαος Κιατίπης

Αργύριος Κατσίκας

Κωνσταντίνος Βογιατζής

Για τη διοίκηση

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Άγγελος Μπεμπεκίδης                                                          Ευάγγελος Πουρναράκης

Σχετικά Άρθρα