Κοινωνία Τελευταία Νέα

Νέο μπαράζ παρατάσεων… δεν θα γίνουμε ποτέ κράτος… δείτε τις νέες ημερομηνίες

Συνεχίζεται το μπαράζ των παρατάσεων που δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους φορολογουμένους για την πληρωμή των υποχρεώσεών τους. Χθες ανακοινώθηκε παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι προθεσμίες των οποίων εξέπνεαν στο τέλος του έτους. Αναλυτικά:

1. Παράταση δύο μηνών δόθηκε στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2022. Συγκεκριμένα, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, θα παραταθεί η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022. «Η κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη και συναίσθηση των δυσκολιών, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Η παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι επιβεβλημένη για να διευκολύνει τους πολίτες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση», δήλωσε ο κ. Βεσυρόπουλος. Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας. Υπενθυμίζεται πως η μη έγκυρη αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας επισύρει πρόστιμο, το οποίο ισούται με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα.

2. Στον καθορισμό νέας προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2021 προχώρησε με απόφασή του ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Η νέα προθεσμία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022 και αφορά τις παρακάτω δηλώσεις:

• Τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2021.

• Δηλώσεις φορολογικού έτους 2020 σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου, για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.

• Δηλώσεις φορολογουμένων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2021 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή.

• Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αναδρομικά αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και με λοιπά εισοδήματα που ομοίως ανάγονται σε παλαιότερο έτος, εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021.

• Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την καταληκτική προθεσμία όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, ή εξαιτίας εκπρόθεσμης χορήγησης, για οποιονδήποτε λόγο, έντυπης βεβαίωσης από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, εφόσον οι βεβαιώσεις από τον φορέα εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του 2021.

• Δηλώσεις που περιλαμβάνουν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές προηγούμενων ετών και α) είτε φορολογούνται στο έτος που ανάγονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο εντός του 2021 ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, β) είτε φορολογούνται στο έτος καταβολής τους (φορολογικό έτος 2020), λόγω του ότι δεν χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών και δεν μπορεί να αποδειχθεί με άλλο πρόσφορο μέσο το έτος ή τα έτη στα οποία αυτές ανάγονται.

Οι παρατάσεις που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα:

• Επιστρεπτέα προκαταβολή. Παράταση για έξι μήνες της έναρξης αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν περί τις 700.000 επιχειρήσεις. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς και οι καθυστερήσεις στην έκδοση της τελευταίας απόφασης για τις επιστροφές των ποσών αλλά και των ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι όροι για τη διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων, οδήγησαν το οικονομικό επιτελείο στην εξάμηνη παράταση. Με βάση τις αποφάσεις, η πρώτη από τις 60 δόσεις θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου. Ταυτόχρονα, όσοι αποφασίσουν να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό θα πρέπει να το πράξουν μέχρι τις 31 Μαρτίου, κερδίζοντας επιπλέον έκπτωση 15%. Σημειώνεται ότι για όσους αποπληρώσουν το επιστρεπτέο τμήμα σε δόσεις καταργήθηκε το επιτόκιο 0,94%. Συνολικά πρέπει να επιστραφούν περί τα 3-3,3 δισ. ευρώ.

• Πάγιες δαπάνες. Η κυβέρνηση αποφάσισε να παράσχει τη δυνατότητα το ποσό που έχει απομείνει από το πρόγραμμα των παγίων δαπανών ύψους 450 εκατ. ευρώ να συμψηφισθεί με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 2022. Συγκεκριμένα, οι 31.000 επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση του «κουπονιού» για πληρωμή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

• Μεταβιβάσεις ακινήτων. Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με πώληση, δωρεά ή γονική παροχή, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα δεν καλύπτει όλους όσους θέλουν να προχωρήσουν σε φθηνές μεταβιβάσεις, πριν δηλαδή να τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Σχετικά Άρθρα