Κοινωνία Τελευταία Νέα

550.000 ευρώ έρχονται στους Δήμους της Ξάνθης από τους ΚΑΠ

Κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 35.185.002,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 10η, 11η και 12η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2021 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.

Οι δήμοι της Ξάνθης θα λάβουν τα παρακάτω ποσά:

loading...

Σχετικά Άρθρα