Ιστορικά Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Βασίλισσα Ξανθίππη: Προς αξιοποίηση το βυζαντινό κάστρο στην Ξάνθη (βίντεο)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Των:               Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:            Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θεσσαλονίκη, 09/11/2021

ΘΕΜΑ:           «Μέριμνα για ανάδειξη του βυζαντινού κάστρου της Ξάνθης»

Κυρία Υπουργέ,

Για την προβολή και τουριστική αναγνώριση μιας πόλης είναι επιτακτική η ανάδειξη και προβολή όλων εκείνων των χαρακτηριστικών και στοιχείων, που συντελούν στην λάμψη της. Η πόλη της Ξάνθης, έχουσα στην φαρέτρα της πολλά τέτοια στοιχεία, δίνει το παρόν στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, αξιοποιώντας σε μεγάλο ποσοστό τα περισσότερα εξ αυτών. Όμως, σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, το βυζαντινό κάστρο της πόλης (το επονομαζόμενο Φρούριο της Ξάνθειας ή το Κάστρο της Ξανθίππης) δεν έχει αξιοποιηθεί στον μεγαλύτερο βαθμό, που θα μπορούσε. Η ανάδειξη λοιπόν και η προβολή του θα δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της Ξάνθης. Το βυζαντινό αυτό κάστρο, σε σχήμα τραπεζίου, βρίσκεται στα βόρεια της πόλης, με την ακρόπολή του να δεσπόζει στην κορυφή του λόφου, χρονολογείται, δε, από τον 12ο μ. Χ. αιώνα. Διασώζονται πολλά τμήματα των τειχών, πύργοι, τοξωτές πυλίδες και θολωτές στέρνες, που όμως, δεν είναι ορατά στο κοινό. Ακόμα και εάν επισκεφθεί κανείς την περιοχή, ελάχιστα από τα παραπάνω θα μπορέσει να διακρίνει, καθώς, η βλάστηση γύρω του είναι είναι πολύ πυκνή, καθιστώντας δύσκολη την περιήγηση. Επομένως, για να καταστεί το κάστρο επισκέψιμο, θα πρέπει, πρωτίστως, να καθαριστεί όλη η βλάστηση πέριξ του με τρόπο που να το αναδεικνύει, ενώ απαραίτητη κρίνεται, επίσης, η φωταγώγηση των τειχών και της ακροπόλεως, η κατασκευή των απαραίτητων χώρων υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων και οθονών για την πληροφόρησή του. Επίσης, για την ομαλή πρόσβαση των επισκεπτών είναι απαραίτητη, τόσο η φροντίδα του οδοστρώματος και του προαύλιου χώρου, όσο και η φωταγώγησή του.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να γίνει μελέτη ανάπλασης, συντήρησης και προστασίας του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου του ως άνω βυζαντινού κάστρου της Ξάνθης, με την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων σχετικών τοπικών και μη φορέων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ανάδειξη του ιστορικού αυτού χώρου, που θα προσδώσει στην πόλη της Ξάνθης μεγαλύτερη αίγλη;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αβδέλας Απόστολος και Χήτας Κωνσταντίνος

Και η απάντηση του Υπουργείου

Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου1051/10.11.2021 Ερώτηση με θέμα:

«ΜέριμναγιαανάδειξητουβυζαντινούκάστρουτηςΞάνθης»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1051/10.11.2021 Ερώτησης των Βουλευτώνκ.κ.ΑπόστολουΑβδελάκαιΚωνσταντίνουΧήτακαισύμφωναμεταστοιχείαπουέθεσανυπόψη μαςοι αρμόδιεςΥπηρεσίες, σαςγνωρίζουμε ταεξής:

ΤονΝοέμβριοτου2018,ηΕιδικήΥπηρεσίαΔιαχείρισηςτουΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Περιφέρειας Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης ζήτησε την συμμετοχή τωνΥπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στη διαβούλευση κατάρτισης ενός Ολοκληρωμένου ΑναπτυξιακούΠρογράμματοςγιατηνΖώνητουορεινούόγκουΡοδόπηςκαιΝέστου,μετηνυποβολήπροτεινόμενων έργων Πολιτισμού, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης Ολοκληρωμένης ΧωρικήςΕπένδυσης(ΟΧΕ).ΣτιςπροτάσειςτουΥΠΠΟΑσυμπεριελήφθητοέργο«ΑνάδειξηκαιπροβολήτουβυζαντινούφρουρίουτηςΞάνθης»,τοοποίοθαωρίμαζεμετηνεκπόνησητωναπαραίτητων μελετών. Εντούτοις, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, δεν μερίμνησεώστεναπροχωρήσειηωρίμανσητωναναγκαίωνμελετών.

Τατελευταίαδύοέτη,λόγωτωνεπιπτώσεωντηςπανδημίαςCOVID–19,τοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης αναθεωρήθηκεδύο φορές λόγω έκτακτων αναγκών, προκειμένου να διατεθούν πόροι στην Υγεία και στηνΕπιχειρηματικότητα,μεαποτέλεσμαηΟΧΕτηςΖώνηςτουορεινούόγκουΡοδόπηςκαιΝέστουναμηνπροχωρήσει.

Στην παρούσα φάση, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης προγραμματίζει την εκπόνησητωνμελετών,προκειμένουναείναιδυνατήηχρηματοδότησηέργουστηνεπόμενηπρογραμματικήπερίοδο.

ΗΥπουργός

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Σχετικά Άρθρα