Αγροτικά Τελευταία Νέα

Ο Κυριάκος πέρασε νέο νόμο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Ψηφίστηκε και μπαίνει σε εφαρμογή νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Δίνει ουσιαστικές, σύγχρονες λύσεις σε χρόνια προβλήματα των κτηνοτρόφων και συγκεκριμένα στην ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων.

  • Το νέο πλαίσιο συνδυάζει την παραδοσιακή κτηνοτροφία με την επιχειρηματικότητα και δίνει κίνητρα στον κτηνοτρόφο για καθετοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων του.  Ενισχύει την παραγωγή και την μεταποίηση των προϊόντων. 
  • Με τις διατάξεις του νέου νόμου ανάμεσα στα άλλα:
    • Προσαρμόζεται το νομικό πλαίσιο στις πραγματικές συνθήκες παραγωγής.
    • Απλοποιούνται οι διαδικασίες και χτυπιέται η γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά τη δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
    • Δίνεται η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους για καθετοποίηση της επιχείρησής τους.
    • Επιτρέπεται η μείωση της ελάχιστης απόστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μέχρι και 50% από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, όπως δρόμοι, λίμνες, χωριά κλπ, εφόσον αυτές βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας.

Σχετικά Άρθρα