Κύριο Θέμα Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Ο Μανώλης Τσέπελης φέρνει στην Ξάνθη το συνέδριο των Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

‘’ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’’

(Πράσινη Οικονομία με Ψηφιακές Λειτουργίες & Δια Βίου Μάθηση)

3η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ

Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις, 12 Μαΐου 2022, Ξάνθη

Επιστημονικό Συνέδριο Παρασκευή – Κυριακή, 13-15 Μαΐου 2022, Ξάνθη

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting, διοργανώνουν στην Ξάνθη, Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

 ‘’ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’’

(Πράσινη Οικονομία με Ψηφιακές Λειτουργίες & Δια Βίου Μάθηση)

Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προγραμματίζεται σε μία κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο και είναι αναμενόμενο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των εργασιών του, στις οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές, που έχουν επιφέρει οι θεσμικές αλλαγές του 2019-2021 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και στην προετοιμασία για τους νέους επενδυτικούς και χρηματοδοτικούς ορίζοντες που διανοίγονται δυναμικά.

Τα χρονικά ορόσημα της περιόδου είναι: η ολοκλήρωση της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, η έναρξη της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027 και η διαχείριση των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ (Ταμείο Ανάκαμψης). Τα κρίσιμα αυτά ορόσημα, παρουσιάζονται ως κρίσιμες ευκαιρίες & προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες για μετάβαση σε μια περισσότερο περιβαλλοντική – Πράσινη Οικονομία, η ανάγκη για εισαγωγή καινοτομίας και Ψηφιακό Μετασχηματισμό, όπως και η επένδυση σε ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων και η ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων στο ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ προβάλλουν ως κομβικές προτεραιότητες – αναγκαιότητες αρχικά μέχρι το 2023 και καταλυτικά για την περίοδο 2024-2028 στην ΤΑ.

Με την συμπλήρωση 27 μηνών αιρετής διοίκησης (από τον Σεπτέμβριο του 2019), οι δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν στις εκλογές του 2019 οφείλουν να είναι οικείες με τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που διανοίγονται, τις χρηματοδοτικές πηγές που είναι στην διάθεσή τους, όπως και με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για μετάβαση σε πράσινη οικονομία, για ψηφιακό μετασχηματισμό και για την διαρκή επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ.

Τα ανωτέρω θέματα, παράλληλα με την εισαγωγή καινοτομίας και την αξιοποίηση καλών πρακτικών, που ήδη λειτουργούν σε οικονομικές και άλλες υπηρεσίες δήμων είναι αναμενόμενο να αποτελέσουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των προσυνεδριακών εκδηλώσεων και των εργασιών του Συνεδρίου. Είναι αναμενόμενο όμως ότι, στις Θεματικές Συνεδρίες και στα Θεματικά Εργαστήρια του, θα αντιμετωπιστούν και άλλα θέματα που απασχολούν την οικονομική & διαχειριστική καθημερινότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο έχει προγραμματισθεί να υλοποιηθεί από την Παρασκευή 13 έως την Κυριακή 15 Ιουλίου 2022, στην Ξάνθη. Οι Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις προγραμματίζονται να υλοποιηθούν την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, στην Ξάνθη, αντίστοιχα.

Το Συνέδριο αποτελεί την 3η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) των 332 Δήμων της χώρας, που συμμετέχουν στο «Ψηφιακό Δίκτυο Τεχνογνωσίας των ΠΟΥ».

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως Ομιλητές και Συντονιστές αιρετοί και τεχνοκράτες (Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς Δήμων & Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες ΟΤΑ), υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.

Στο 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο για τους ΟΤΑ, στην Ξάνθη, προγραμματίζεται, όπως:

-Την 1η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου, να κατατεθούν στην Εναρκτήρια και σε 5 Θεματικές Συνεδρίες, 24 εισηγήσεις από πολιτικά στελέχη, πανεπιστημιακούς & ακαδημαϊκούς, από αιρετούς & στελέχη υπηρεσιών & φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, από ειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα πιστωτικής πολιτικής & χρηματο-οικονομικής διοίκησης, όπως και από τεχνοκράτες, ειδικούς επιστήμονες & υπηρεσιακά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν 12 ειδικοί επιστήμονες στα αντίστοιχα θέματα, Δήμαρχοι & Γενικοί Γραμματείς Δήμων.

-Την 2η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου, να κατατεθούν σε 14 Θεματικά Εργαστήρια, από αιρετούς, τεχνοκράτες & ειδικούς επιστήμονες 90 παρεμβάσεις – ομιλίες από καλές πρακτικές και εφαρμογές σε θέματα των ΟΤΑ, που αφορούν την κινητή & ακίνητη περιουσία, την αγροτική γη, τους υδατικούς πόρους, την τοπική υγεία, την τήρηση διαδικασιών, την περιβαλλοντική νομοθεσία, τις πράσινες προμήθειες, την πράσινη ενέργεια, την εισαγωγή καινοτομίας με ψηφιακές εφαρμογές για την οικονομική διαχείριση πόρων & εκκαθάριση δαπανών, την διαχείριση, ψηφιοποίηση & φύλαξη αρχείων, όπως και την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης & αναβάθμισης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της ΤΑ. Τις εισηγήσεις στα θεματικά εργαστήρια θα συντονίσουν 47 αιρετοί, τεχνοκράτες & ειδικοί επιστήμονες στα αντίστοιχα θέματα.

Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ξάνθης κα Σοφία Ψωμά που έχει αναλάβει όλη την οργάνωση του Συνεδρίου για λογαριασμό του Δήμου μας

-Την 3η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου προγραμματίζεται Ειδική Συνεδρία για την συνάντηση των Γυναικών Γενικών & Εκτελεστικών Γραμματέων ΟΤΑ και 3 διακριτές συναντήσεις, όπου θα κατατεθούν απόψεις και προτάσεις από τους ΠΟΥ των Δήμων στο πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, θα αναφερθούν «Καλές Πρακτικές», που έχουν αναδειχθεί για τους ΟΤΑ από την επιστημονική ομάδα του «Κλεισθένη», και ολοκληρώνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, θα ανακοινωθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από τις εργασίες της Επιστημονικής αυτής Εκδήλωσης σε Συνέντευξη Τύπου.

-Την ημέρα των Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων του Επιστημονικού Συνεδρίου, να κατατεθούν από ειδικούς επιστήμονες 7 ομιλίες – παρουσιάσεις, να αναπτυχθούν 6 παίγνια ρόλων για ανάπτυξη προσωπικών – κοινωνικών δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ, όπως και να διεξαχθούν 2 προσομοιώσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου με Τεχνικές Διαπραγμάτευσης σε κομβικά οικονομικά θέματα.

Στο 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο των ΟΤΑ και στις Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις αναμένεται να κατατεθούν περισσότερες από 120 εισηγήσεις από αιρετούς, από ακαδημαϊκούς, από τεχνοκράτες, όπως και από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν περισσότεροι από 60 ειδικούς επιστήμονες και αιρετά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις και οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου, θα υλοποιηθούν σε χώρους που θα κριθούν κατάλληλοι για την φιλοξενία των ανωτέρω επιστημονικών δράσεων και θα διαθέτουν την κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή.

Στο Επιστημονικό Συνέδριο καλούνται και αναμένεται να συμμετέχουν αιρετοί, μετακλητοί και υπηρεσιακά στελέχη που προΐστανται των υπηρεσιών, που έχουν ως αρμοδιότητα τα θέματα επενδυτικού & αναπτυξιακού προγραμματισμού, όπως και διοίκησης οικονομικών αξιών σε Δήμους, σε Περιφέρειες, όπως και στα ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και Επιστημονικοί & Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες των ΟΤΑ και των φορέων τους.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή τυχόν διευκρίνιση:

Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων ΤΑ «Κλεισθένης»:

α. Πρόεδρος, τηλ. 213-2025845 & -853 & e-mail: [email protected]

β. Ελευθερία Χήτα, τηλ. 6949-623906 & e-mail: [email protected]

Δήμος Ξάνθης:

Γενική Γραμματέας, τηλ: 2541-350818, 6937555777, 6982427072

e-mail: [email protected] & e-mail: [email protected]

Forum Training:

Ευαγγελία Νίκα, Υπεύθυνη Συνεδρίων, τηλ. 213-0716370 & -380, 6973-387718 &

e-mail: [email protected]

Δήλωση Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη:

«Η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τον επενδυτικό & αναπτυξιακό προγραμματισμό, όπως και την διοίκηση των οικονομικών αξιών στους ΟΤΑ αποτελεί κομβικό στοιχείο σε μία αποτελεσματική και ποιοτική διοίκηση με γνώμονα την μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία, στην εξέλιξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού με καινοτομία στις υπηρεσιακές λειτουργίες & στην διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ μέσω της Δια Βίου Μάθησης.

Το τρίπτυχο Πράσινη Οικονομία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Ανάπτυξη & Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού, περικλείει πλειάδα θεμάτων για την τοπική περιουσία, την αγροτική γη, τους υδατικούς πόρους, την τοπική υγεία, την τήρηση διαδικασιών, την περιβαλλοντική νομοθεσία, τις πράσινες προμήθειες, την πράσινη ενέργεια, την εισαγωγή καινοτομίας, τις ψηφιακές λειτουργίες για διαχείριση πόρων & εκκαθάριση δαπανών, την διαχείριση αρχείων, όπως και την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης & αναβάθμισης δεξιοτήτων στην ΤΑ.

Η έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση και γνώση, η απαραίτητη τεχνογνωσία, η ανταλλαγή καλών πρακτικών στα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, καθώς τα αντικείμενα αυτά απασχολούν με μεγάλη συχνότητα την λειτουργία συνολικά των ΟΤΑ και ιδιαίτερα της οικονομικής υπηρεσίας στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου θα συμβάλουν καταλυτικά στην υποστήριξη αιρετών, τεχνοκρατών και υπηρεσιακών στελεχών των ΟΤΑ.

Ο ‘Κλεισθένης’ ως φορέας με τις επιστημονικές δράσεις του επικεντρώνεται στον στόχο του με την φράση: Η Γνώση είναι Δύναμη – Η Τεχνογνωσία είναι Προστασία.»

Δήλωση Δημάρχου Ξάνθης, κ. Εμμανουήλ Τσέπελη:

«Η επιλογή της διεξαγωγής του Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Οικονομικά Θέματα των ΟΤΑ από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Φορέα Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUM Training & Consulting, και η συνδιοργάνωσή του με τον Δήμο μας, στην πόλη της Ξάνθης αποτελεί κομβικό γεγονός για την μετάδοση της γνώσης και στις πόλεις της περιφέρειας. Η συνδιοργάνωση αυτή θέτει τα θεμέλια μίας συνεργασίας με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης προς όφελος εργαζομένων και πολιτών.

Είμαι βέβαιος για την επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου, που εστιάζει σε επίκαιρα και κομβικά θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση και λειτουργία των Δήμων μας, ειδικότερα μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. Παράλληλα, ευελπιστούμε το Συνέδριο αυτό να αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής καλών πρακτικών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.»

Δήλωση Γενικού Διευθυντή International Forum Training & Consulting, κ. Ιωάννη Νικλήτσα:

«Αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι χαρά και τιμή για εμάς, την «International FORUM Training & Consulting» -που αποτελούμε έναν κομβικό φορέα επιμόρφωσης στελεχών της αυτοδιοίκησης- να συνεργαστούμε με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και με τον Δήμο Ξάνθης για να στηρίξουμε έμπρακτα αυτή την μεγάλη και ουσιαστική επιστημονική διοργάνωση για τα οικονομικά θέματα των ΟΤΑ.

Είμαστε περήφανοι γιατί συμβάλλαμε ουσιαστικά με την Ένωση «Κλεισθένης» να υλοποιήσουμε το στόχο, που ανακοινώσαμε στο Συνέδριο της Ναυπάκτου τον Νοέμβριο του 2019, για την Ίδρυση & Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΞΕΝΟΦΩΝ), που τέθηκε σε λειτουργία, στο Συνέδριο της Κορίνθου, τον Ιούλιο του 2021. Το Δίκτυο «Ξενοφών», αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν Οικονομική Διαχείριση.

Με μία μακρόχρονη και μεγάλη εμπειρία στην επιμόρφωση των στελεχών (αιρετών και υπηρεσιακών) των ΟΤΑ είναι δεδομένο για τον φορέα μας ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, στην επιμόρφωση, στην παροχή τεχνογνωσίας σε όλους που συμβάλουν στην βέλτιστη δυνατή διοίκηση και αποτελεσματικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ήταν αυτονόητη η σύμπραξή μας με την Ένωση «Κλεισθένης» και τον Δήμο Ξάνθης και η αξιοποίηση της δυνατότητας που μας δίνεται για την από κοινού υλοποίηση του Συνεδρίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πόλη σας».

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Σχετικά Άρθρα