Κοινωνία Τελευταία Νέα

Η Ελληνική ΔΕΠ στη νατοϊκή άσκηση «JUNCTION STRIKE 21» (φωτογραφίες)

Από την Δευτέρα 1 έως την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 21, προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ συμμετείχαν στη Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «JUNCTION STRIKE 21» του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, στην οποία συμμετείχαν επίσης Τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων από την Αλβανία, την Βουλγαρία, την Γεωργία, την Ολλανδία, την Ουκρανία, την Μολδαβία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Η «JUNCTION STRIKE 21» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ενισχυμένης Διακλαδικής Εκπαίδευσης (Combined Joint Enhanced Training – CJET) και διεξάγεται στο πλαίσιο της Νατοϊκής Αξιολόγησης των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) που θα διατεθούν στη NATO Response Force (NRF) για το έτος 2022. Τα τμήματα της Ρουμανίας που αξιολογήθηκαν, περιλαμβάνουν την Τμηματική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Component Command – SOCC), το Ναυτικό Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Maritime Task Group – SOMTG) και το Αεροπορικό Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Air Task Group – SOATG).

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) συμμετείχαν με οχήματα Ειδικών Επιχειρήσεων, προσωπικό και αξιολογητές της ΔΕΠ/ΓΕΕΘΑ σε όλα τα ασκούμενα κλιμάκια, προκειμένου να συνδράμουν στην διαδικασία της αξιολόγησης όπως και για να αποκτήσουν πολύτιμη τεχνογνωσία σε ότι αφορά στις αξιολογήσεις των ΔΕΕ, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία καθόσον η Ελλάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση για δημιουργία αντίστοιχων δομών κατά τα Νατοϊκά πρότυπα.

Σχετικά Άρθρα