Λάσπη Τελευταία Νέα

ΚΚΠΑ Δήμου Ξάνθης: Θεοδωρίδης και Παπαδόπουλος υποστηρίζουν ότι δεν έχουν θέμα

Με ανακοίνωσή του ο Γιάννης Παπαχρόνης ρωτάει τον νέο πρόεδρο για την εξέλιξη της υπόθεσης στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης. Από όσο ξέρω η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά τις ενέργειες που έκανε ο Παναγιώτης Αμβροσιάδης και ήδη ο φάκελος είναι στον εισαγγελέα Ξάνθης. Κατά τα άλλα όπως μου λένε, ο Τάσος Θεοδωρίδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι δεν έχουν και δεν θα έχουν κανένα θέμα.

Η ερώτηση της αντιπολίτευσης

                           Ξάνθη 15/11/2021

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προς :Τον Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και ΑλληλεγγύηςΔήμου Ξάνθης κ. Σταμάτη Σταματιάδη διά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κοιν. :        Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης

               Κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ξάνθης,

στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 18ης Αυγούστου 2020 εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ξάνθης για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, και 2018.

Στις εισηγήσεις των εν λόγω θεμάτων σημειώνεται ότι εμφανίζονται αναντιστοιχίες σε σχέση με τον εγκεκριμένο απολογισμό όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 και επίσης ότι εμφανίζονται δαπάνες για τις οποίες διατυπώθηκε επιφύλαξη από τον ορκωτό λογιστή και συγκεκριμένα:

  • Για το έτος 2014 δαπάνες 34.003,42 ευρώ για τις οποίες δεν επιδείχθηκαν τα νόμιμα παραστατικά.
  • Για το έτος 2015 δαπάνες 11.766,11 ευρώ για τις οποίες δεν επιδείχθηκαν τα νόμιμα παραστατικά.
  • Για το έτος 2016 δαπάνες 12.043,25 ευρώ για τις οποίες δεν επιδείχθηκαν τα νόμιμα παραστατικά.
  • Για το έτος 2017 δαπάνες 6.818,84 ευρώ για τις οποίες δεν επιδείχθηκαν τα νόμιμα παραστατικά.

Ως εκ τούτου συνάγεται ότι κατά τα έτη 2014 – 2017 συσσωρεύθηκαν δαπάνες ύψους 64.631,62 ευρώ για τις οποίες δεν επιδείχθηκαν τα νόμιμα παραστατικά.

Πρόκειται για μία συστηματικά επαναλαμβανόμενη διαφορά, άλλοτε άλλου ύψους, που καταλαμβάνει χρονικό ορίζοντα μίας τετραετίας. Συνεπώς δεν τίθεται μόνο θέμα πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι διαφορές αλλά και πώς διέφυγε από κάθε έλεγχο η κατάσταση αυτή επί τέσσερα συναπτά έτη.

Επί παλαιότερης σχετικής ερώτησής μας επί του θέματος, και συγκεκριμένα την 22/08/2020,  λάβαμε απάντηση στις 09/11/2020, η οποία υπογράφεται από τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης που αναφέρει επί λέξει ότι «τα σχετικά στοιχεία για την οικονομική διαχείριση του νομικού προσώπου ΚΚΠΑ που έχουν περιέλθει σε γνώση μας διερευνώνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και με την  απαιτούμενη εμπιστευτικότητα. Για το αποτέλεσμα της διερεύνησης θα σας ενημερώσουμε μόλις συνταχθεί το σχετικό πόρισμα».

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω ερωτάσθε:

α) Έχετε ενημερωθεί επί του θέματος από τον προκάτοχό σας;

β) Προτίθεσθε να προχωρήσετε σε ενέργειες που θα αποκαλύψουν τους υπεύθυνους;

γ) Προτίθεσθε να προχωρήσετε σε ενέργειες που θα επιτρέψουν τον καταλογισμό των ποσών αυτών;

δ) Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στη σύνταξη του σχετικού πορίσματος;

ε) Πόσες και ποιές ελεγκτικές Αρχές ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα και ζητήσανε στοιχεία από το Νομικό Πρόσωπο;

Δημοτική Παράταξη «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας»

Παπαχρόνης Ιωάννης

Γεωργιάδης Δημοσθένης

Σπανίδης Μιχαήλ

Διαφωνίδης Χαράλαμπος

Τσακιρίδης Αφεντούλης

Σχετικά Άρθρα