Τελευταία Νέα

Σοφία Ψωμά: Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τους Ξανθιώτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (video με δηλώσεις)

Μέσω μίας πλατφόρμας η όποια έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Ξάνθης μπορεί εύκολα ο κάθε πολίτης από κάθε φορέα να μπει και να αποτυπώσει το πώς βιώνει την πορεία του και την κυκλοφορία του μέσα στον αστικό ιστό της πόλης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ο Δήμος Ξάνθης καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην διαμόρφωση όλου αυτού του εγχειρήματος. 

Όπως υποστήριξε η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ξάνθης κ. Σοφία Ψωμά «…Ως Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αναδεικνύεται  μια νέα ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας δηλαδή των αστικών μετακινήσεων, που επιτρέπει τις τοπικές αρχές να υλοποιούν στρατηγικές αστικής κινητικότητας στη βάση εμπεριστατωμένων αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης. Τα ΣΒΑΚ επιτρέπουν μια σαφή θεώρηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών για τις οποίες σχεδιάζονται και η οποία περιλαμβάνει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης, του αριθμού ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, και τη διαφύλαξη των κοινόχρηστων χώρων..».

Τα ΣΒΑΚ είναι στρατηγικά  σχέδια που στοχεύουν στον περιορισμό των ΙΧ αυτοκινήτων και στην αύξηση των μετακινήσεων με περπάτημα, ποδήλατο, συγκοινωνία και κοινόχρηστα μέσα μετακίνησης. Καταρτίζονται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Η κ. Ψωμά επεσήμανε τέλος την ανάγκη συμμετοχής των φορέων και των πολιτών κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του ΣΒΑΚ διότι όπως υπογράμμισε «….είναι καθοριστική και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας..».  

Στο παραπάνω πλαίσιο ο Δήμος Ξάνθης  καλεί τους πολίτες και τους φορείς  να συμμετέχουν  στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος , που θα διαμορφώσει την επόμενη μέρα των μετακινήσεων στην Ξάνθη.  

Σχετικά Άρθρα