ΚόμματαΤελευταία Νέα

Ο Βουλευτής του Σύριζα Ξάνθης Χ. Ζεϊμπέκ υπέρ των εργαζομένων του (Casino Thraki)

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Θέμα: «Πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλίδων για την καταβολή μισθοδοσίας  στις επιχειρήσεις του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ο Βουλευτής Ξάνθης κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ καταθέτει αναφορά την επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνου Θράκης (Casino Thraki), η οποία κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Έλλειψη ασφαλιστικών δικλίδων για όσες επιχειρήσεις, συμμετέχουν στο πρόγραμμα “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και η ελάχιστη υποχρέωσή τους να καταβάλλουν την μισθοδοσία στους εργαζόμενους που συμμετέχουν σε αυτό».

Στην παρούσα επιστολή το Σωματείο Εργαζομένων Καζίνου Θράκης αναφέρει ότι, ελλείψει της πρόβλεψης υποχρέωσης καταβολής μισθοδοσίας από το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δεν έχει καταβληθεί η μισθοδοσία δυο μηνών στους εργαζόμενους του Καζίνο από τον εργοδότη. Ζητεί, λοιπόν, είτε να ρυθμιστεί το ζήτημα, είτε να προβλεφθεί ρήτρα έκπτωσης από το πρόγραμμα σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλει το 50% του μισθού, ως οφείλει. Παράλληλα, ζητεί να ληφθεί μέριμνα για την περίπτωση εργαζόμενης που αιτείται αδείας άνευ αποδοχών για πολύ σοβαρό λόγο.

Επισυνάπτεται η Επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Ο καταθέτων Βουλευτής

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Σχετικά Άρθρα