Κοινωνία Τελευταία Νέα

Έρχεται η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου

Από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά περισσότερες από 6.000.000 υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις. Κάθε μία από αυτές, συνεπάγεται μια επίσκεψη σε ΚΕΠ και Αστυνομικά Τμήματα που δεν πραγματοποιήθηκε. Αυτό σημαίνει κερδισμένο χρόνο, κερδισμένους πόρους, κερδισμένη ενέργεια τόσο για τον πολίτη, όσο και για τη Διοίκηση. Η εξουσιοδότηση και η υπεύθυνη δήλωση είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού που λέμε ότι με τις ψηφιακές υπηρεσίες «κερδίζουμε ζωή». Θέλουμε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες συναλλαγές με το κράτος από το σπίτι ή το γραφείο τους, μέσα από τον υπολογιστή τους ή το κινητό τους.

Σε λίγες ημέρες πρόκειται να ανακοινωθεί η υλοποίηση της υπηρεσίας «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου». Πρόκειται για μια διεύρυνση της υπηρεσίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης. Με την νέα υπηρεσία, οι πολίτες θα μπορούν να υπογράφουν ψηφιακά ιδιωτικά συμφωνητικά και να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής τους μέσω του gov.gr σε οποιοδήποτε έγγραφο.

  • Με μια απλούστατη διαδικασία, θα μπορούν δυο συμβαλόμενοι πολίτες να σκανάρουν ή να φωτογραφίσουν με το κινητό τους το συμφωνητικό, να το ανεβάσουν στην υπηρεσία του gov.gr και να το υπογράψουν διαδοχικά.
  • Με την ίδια διαδικασία ταυτοποίησης όπως για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης και με τη χρήση κωδικού μιας χρήσης στο κινητό τους, θα έχουν στη διάθεσή τους το έγγραφο με επίσημη ψηφιακή σφραγίδα σε κάθε σελίδα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Σε λίγες μέρες, λοιπόν, οι πολίτες θα μπορούν να συμβάλλονται χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν σε κάποιο γκισέ για την επικύρωση του συμφωνητικού τους. Ας σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για Έλληνες του εξωτερικού, για επιχειρηματίες και επαγγελματίες, για τη σύσταση εταιρείας. Ας σκεφτούμε πόσο χρόνο θα κερδίσουν όλοι όταν μπορούν να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό και να επικυρώνουν οποιοδήποτε έγγραφο ψηφιακά.

Σχετικά Άρθρα