Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Αναλυτικά στοιχεία για τον εμβολιασμένο πληθυσμό στους Δήμους του Ν. Ξάνθης

Συμπεριλαμβάνονται και οι «παρεπιδημούντες» που εμβολιάσθηκαν σε δομές της ΠΕ Ξάνθης

ΔΗΜΟΣ –  Σύνολο Εμβολιασμένου Πληθ. με μόνο 1 δόση / Ποσοστό εμβολιασμένου πληθυσμού με μόνο 1 δόση

ΑΒΔΗΡΩΝ  – 3.504  / 18,87%

ΜΥΚΗΣ     – 5.363 / 34,11%

ΞΑΝΘΗΣ   –  45.599 / 82,37%

ΤΟΠΕΙΡΟΥ –  5.483  / 44,95%

ΔΗΜΟΣ – Σύνολο πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό /  Ποσοστό πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό

ΑΒΔΗΡΩΝ  –  3.295 /  17,74%

ΜΥΚΗΣ – 4.977 / 31,65%

ΞΑΝΘΗΣ – 42.753 / 77,23%

ΤΟΠΕΙΡΟΥ – 5.202/ 42,64%

Σχετικά Άρθρα