Έβρος

ΕΣΡ: «Καμπάνα» 50.000€ στο τηλεοπτικό κανάλι ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ στην Αλεξανδρούπολη

 Η υπόθεση εξετάζεται κατόπιν υποβολής καταγγελίας ιδιώτη

Βαρύτατο πρόστιμο επιβλήθηκε στην εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ Νομού Έβρου, από την Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς κατηγορούν το εν λόγω κανάλι για προβολή χαμηλής ποιότητας προγράμματος αλλά και για προβολή παραπλανητικών ισχυρισμών και ειδήσεων.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 13.05.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη: α) προβολή ποιοτικώς υποβαθμισμένου προγράμματος και β) μετάδοση ανακριβών ειδήσεων και πληροφοριών από τον τηλεοπτικό σταθμό ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ Νομού Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ. Η υπόθεση εξετάζεται κατόπιν υποβολής καταγγελίας ιδιώτη.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 371/10.11.2021, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Αικατερίνη Κοντοπούλου και στον ειδικό επιστήμονα – νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1001/ΕΣ/11.12.2020 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/ΕΣ/4.1.2021 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού εταιρείας ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Αντώνιος Πετρίδης.

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Δικηγόρος απάντησε ότι γνώριζε το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος έως τις 28.4.2021 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Η εγκαλουμένη κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2574/28.4.2021 υπόμνημα.

Την 27.7.2021 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον απόντα κατά την συζήτηση Βασίλειο Καραποστόλη αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

Ι. Νομικό Μέρος

1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος αυτός έλεγχος του κράτους προβλέπεται χάριν της εξυπηρέτησης στόχων γενικού συμφέροντος.

2. Κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος: « Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών…». Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας…». Ομοίως, κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγματος: «Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει».

3. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2328/1995: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία». Το αυτό ισχύει προφανώς, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και για τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν άνευ αδείας, βάσει μεταβατικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

4. Συναφώς, το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4173/2013 (που ισχύει και για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2328/1995) ορίζει ότι: «Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.,.εμπνέονται από τα ιδανικά.,.της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου».

5. Κατά ρητή συνταγματική επιταγή (άρθρο 15 παρ. 2), οι τηλεοπτικοί φορείς υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος. Η υποχρέωση αυτή επαναλαμβάνεται και από τους κανόνες της κοινής νομοθεσίας. Ειδικότερα, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2328/1995 ορίζει τα εξής: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης». Εξάλλου, το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 ορίζει τα εξής : «Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος.,.που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν.,.την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών»» Επίσης, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013 (που ισχύει και για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2328/1995) ορίζει ότι: «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού και συμβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην προβολή των έργων του λόγου και της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να ανταποκρίνονται στην ποιοτική στάθμη που επιβάλλουν η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

6. Περαιτέρω, επιβάλλεται τα μεταδιδόμενα γεγονότα και ειδήσεις να είναι αληθή και ακριβή και απαγορεύεται η μετάδοση ατεκμηρίωτων θέσεων και απόψεων που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο κοινό. Ειδικότερα, το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό»».

7. Απαγορεύεται επίσης η προβολή ρατσιστικών και ξενοφοβικών μηνυμάτων και χαρακτηρισμών και οφείλουν οι πάροχοι οπτικοακουστικών μέσων να λαμβάνουν μέτρα, ώστε οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες να μην προκαλούν μίσος λόγω φυλής και εθνικότητας. Ειδικότερα, το άρθρο 7 παρ. 1 του ΠΔ 109/2010 (που είχε εφαρμογή κατά τον χρόνο μετάδοσης της επίμαχης εκπομπής) όριζε τα εξής: «Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες να μην προκαλούν μίσος λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, πεποιθήσεων, εθνικότητας, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού. Επίσης, οφείλουν να μην εκμεταλλεύονται τις δεισιδαιμονίες και προλήψεις των ανθρώπων»». Αντίστοιχη υποχρέωση επιβάλλει και το σήμερα ισχύον άρθρο 8 του Ν. 4779/2021, που ορίζει τα εξής: «Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου»».

8. Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει, σε περίπτωση παραβάσεων, τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

9. Από τον συνδυασμό των παραπάνω συνάγεται ότι η υγεία των πολιτών συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα με ρητή συνταγματική κατοχύρωση. Η συνταγματική της προστασία έχει δύο εκφάνσεις, την κοινωνική και την ατομική. Η κοινωνική της έκφανση επιβάλλει μεταξύ άλλων στο κράτος την υποχρέωση να προβαίνει σε ενέργειες που προάγουν την υγεία των ανθρώπων (Παπαρρηγοπούλου, Άρθρο 21 παρ. 3 Συντάγματος, σε Σπυρόπουλος/Κοντιάδης/Ανθόπουλος/Γεραπετρίτης, Σύνταγμα Κατ’ Άρθρο Ερμηνεία, Εκδόσεις Σάκκουλα 2017, σελ. 548). Εκ τούτων συνάγεται περαιτέρω ευθεία υποχρέωση του κράτους για τη λήψη θετικών μέτρων για την προστασία της υγείας των πολιτών (ΣτΕ ΟΛ 400/1986). Η ατομική της έκφανση υποχρεώνει τόσο το κράτος όσο και κάθε ιδιώτη να απέχουν από συμπεριφορές που προσβάλλουν ή θέτουν σε ενδεχόμενο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία καθώς και από ενέργειες που ενδέχεται να περιορίσουν την ελευθερία του καθενός να αποφασίζει για την προσωπική του υγεία. Όταν η προσβολή προέρχεται από ιδιώτες, η προστασία της ανθρώπινης υγείας θεμελιώνεται σε συνδυασμό με τα άρθρα 25 παρ. 1 και 2 παρ. 1 του Συντάγματος που υποχρεώνουν το κράτος να εξασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και με γνώμονα την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου (Παραρρηγοπούλου, Άρθρο 5 παρ. 5 Συντάγματος, σε Σπυρόπουλος/Κοντιάδης/Ανθόπουλος/Γεραπετρίτης, Σύνταγμα Κατ’ Άρθρο Ερμηνεία, Εκδόσεις Σάκκουλα 2017, σελ. 128). Επομένως, η προστασία της ανθρώπινης υγείας επιτυγχάνεται όχι μόνο με τη λήψη θετικών μέτρων που προάγουν την υγεία αλλά και με τη θέσπιση υποχρέωσης κάθε τρίτου σε αποχή από ενέργειες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Συνιστά εξάλλου υποχρέωση του κράτους να επεμβαίνει μέσω των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών, προκειμένου να αντιμετωπίζει και να προλαμβάνει συμπεριφορές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το θεμελιώδες αγαθό της ανθρώπινης υγείας.

10. Προκύπτει επίσης ότι η παρουσίαση εκπομπών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία αντίκειται στους στόχους γενικού συμφέροντος χάριν των οποίων έχει επιτραπεί η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στο κοινό είτε κατόπιν αδείας, είτε στη βάση μεταβατικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η προβολή εκπομπών που μπορούν να παραπλανήσουν και να προκαλέσουν σύγχυση στο κοινό, ιδίως όσον αφορά ιδιαιτέρως σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το συνταγματικώς κατοχυρωμένο αγαθό της ανθρώπινης υγείας. Η μετάδοση επομένως από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς συνωμοσιολογικών θεωριών και επικίνδυνων για την ανθρώπινη ζωή και υγεία θέσεων και απόψεων αντίκειται ευθέως και στις συνταγματικές επιταγές περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και από τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προέκυψαν τα εξής.

Κατά την 26.9.2020, μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της εγκαλουμένης η εκπομπή ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. Φιλοξενήθηκαν από την εκπομπή προσκεκλημένοι, οι οποίοι εξέφρασαν θέσεις σχετικά με τις νομοθετικές και κυβερνητικές επιλογές για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ένας από τους προσκεκλημένους αυτούς συστήθηκε στο κοινό από τον παρουσιαστή της εκπομπής ως «Συνταγματολόγος». Ο προσκεκλημένος αυτός εξέφρασε τη θέση ότι επιχειρείται γενοκτονία κατά του ελληνικού πληθυσμού και κάλεσε τον λαό σε αντίσταση κατά αυτής της γενοκτονίας. Ισχυρίστηκε ότι η πανδημία είναι ψεύτικη και ότι άνθρωποι χρηματίζονται για να πουν ότι συγγενείς τους πέθαναν από τον κορονοϊό. Κάλεσε τον λαό σε ανυπακοή κατά του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορονοϊού και σε αυτοδικία, ισχυριζόμενος ότι είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει κανείς έναν παράνομο νόμο με νόμιμα ένδικα μέσα και πολύ περισσότερο μάλιστα από την στιγμή που πρόκειται για ολοκαύτωμα και που η νομιμότητα των νόμων κρίνεται από μια μασονική συμμορία. Χαρακτήρισε επίσης εβραϊκό το κράτος και ομοίως εβραϊκή την αστυνομία του. Χαρακτήρισε τα μέσα ενημέρωσης εβραϊκά ουροδοχεία και μασονικά κοπροδοχεία, που πληρώνονται από τις μασονικές κυβερνήσεις. Με αναφορά στην υποχρεωτική χρήση μάσκας, απηύθυνε μήνυμα ανυπακοής και κάλεσε τους γονείς να μην βάλουν καμία μάσκα στα παιδιά τους και να μη στείλουν κανένα παιδί στο σχολείο. Εξέφρασε τη θέση ότι οι νόμοι ψηφίστηκαν για να μπουν φυλακή οι γονείς που θα αρνηθούν να υπακούσουν σε αυτούς, με απώτερο σκοπό να πάρουν μετά τα παιδιά τους για να τα σκοτώσουν και να παράξουν από αυτά αδρενόχρωμα. Υποστήριξε τέλος ότι βρισκόμαστε στην αρχή της νέας τάξης πραγμάτων και ότι σύντομα θα εισβάλλουν στα σπίτια ιδιώτες μισθοφόροι που θα αρπάζουν τα παιδιά και τις γυναίκες, καθώς επίσης και όλα τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς κανείς να μπορεί να κάνει τίποτα γιατί όλα θα ελέγχονται από μια παγκόσμια συμμορία ολοκαυτώματος. Ο κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής εξέφρασε σε ορισμένα σημεία επιφυλάξεις για τα όσα ισχυριζόταν ο προσκεκλημένος του, γενικώς όμως τροφοδοτούσε τη συζήτηση με σχετικές τοποθετήσεις και ερωτήσεις του και συμφωνούσε με τις περισσότερες θέσεις του καλεσμένου του.

Με το παραπάνω όμως περιεχόμενο, η εκπομπή είχε προδήλως υποβαθμισμένη ποιοτική στάθμη και μπορούσε να παραπλανήσει το κοινό για την πανδημία του κορονοϊού και να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία (ιδίως μέσω της αμφισβήτησης της ύπαρξης της πανδημίας και της πρόσκλησης που απευθύνθηκε στο κοινό να μη συμμορφώνεται με το υγειονομικό πρωτόκολλο και να αρνείται τη χρήση της μάσκας). Ο κίνδυνος αυτός επιτεινόταν μάλιστα και από το γεγονός ότι οι επίμαχες απόψεις προβλήθηκαν (με την ανοχή και ενθάρρυνση του κεντρικού παρουσιαστή της εκπομπής) από πρόσωπο που συστήθηκε στο κοινό ως «Συνταγματολόγος», του οποίου οι θέσεις μπορούσαν επομένως να εκληφθούν από ορισμένους ως έχουσες ιδιαίτερη επιστημονική βαρύτητα και σημασία.

ΙΙΙ. Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί από το κανάλι:

Ισχυρίζεται η εγκαλουμένη ότι οι παρουσιαστές της εκπομπής ουδόλως ταυτίστηκαν με τις απόψεις του προσκεκλημένου τους, αλλά αντιθέτως πήραν αποστάσεις από τους ισχυρισμούς του. Όπως όμως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και ιδίως από την υπηρεσιακή έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, επετράπη για μισή περίπου ώρα στον προσκεκλημένο της εκπομπής να εκφράζει χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση τις συνωμοσιολογικής φύσεως θέσεις του με τον παρουσιαστή του προγράμματος να τροφοδοτεί μάλιστα περαιτέρω τη συζήτηση με σχετικές ερωτήσεις και σχόλια. Προκύπτει εξάλλου σαφώς από τα στοιχεία του φακέλου ότι οι απόψεις του προσκεκλημένου της εκπομπής επί του θέματος του κορονοϊού ήταν ευρέως κοινοποιημένες μέσω ηλεκτρονικών αναρτήσεων σε ιστοτόπους και επομένως πλήρως και εκ των προτέρων γνωστές στους παρουσιαστές του προγράμματος. Οι τελευταίοι μπορούσαν επομένως να προβλέψουν με βεβαιότητα ότι η συζήτηση θα εκτρεπόταν από τα νόμιμα πλαίσια. Συνεπώς, η εγκαλουμένη ευθύνεται πλήρως για την επιλογή από τους προστηθέντες της του συγκεκριμένου προσώπου και τη συμπεριφορά την οποία τελικώς αυτό επέδειξε (βλ. παρόμοιες περιπτώσεις εις: ΣτΕ 4067/2008 και ΣτΕ 4418/2013). Δεν επιδρά εξάλλου όσον αφορά το θέμα της ευθύνης της εγκαλουμένης το γεγονός ότι η επίμαχη εκπομπή ήταν ενδεχομένως εξωτερική παραγωγή τρίτων φορέων, μη ελεγχόμενων άμεσα από την ιδιοκτήτρια του σταθμού εταιρεία. Επί του θέματος αυτού επισημαίνεται ότι ο κάθε πάροχος περιεχομένου φέρει την συντακτική ευθύνη για τα όσα επιλέγει να προβάλλει και την αντίστοιχη νομική ευθύνη, σε περίπτωση που το μεταδοθέν από αυτόν υλικό παραβιάζει τις νομοθετικές επιταγές (πρβλ. ΣτΕ 4586/2015 και ΣτΕ 201/2016). Δεν μπορεί επομένως να αποσείσει την ευθύνη του αυτή αναθέτοντας σε τρίτους φορείς την παραγωγή των προς μετάδοση προγραμμάτων. Οι όποιες περί του αντιθέτου συμφωνίες τυχόν συνάπτει αφορούν κατά συνέπεια αποκλειστικώς και μόνον τις συμβατικές του σχέσεις με τους αντισυμβαλλομένους του και ουδόλως επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που υπέχει κατά τις οικείες προβλέψεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (πρβλ. ΣτΕ 4586/2015 και ΣτΕ 201/2016).

Ισχυρίζεται επίσης η εγκαλουμένη ότι όσα μεταδόθηκαν εμπίπτουν στην αρχή της ελευθερίας της έκφρασης και στο καθήκον των σταθμών να ανέχονται και να μεταδίδουν κάθε άποψη. Ωστόσο, η ελευθερία της έκφρασης τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων που κατοχυρώνουν δικαιώματα και ελευθερίες άλλων (όλως ενδεικτικώς ΣτΕ 4532/2014 και ΣτΕ 2896/2016). Τέτοιοι δε κανόνες είναι κατά μείζονα λόγο εκείνοι που επιβάλλουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας και την ποιοτική στάθμη των μεταδιδόμενων προγραμμάτων.

IV. Υπαγωγή

Ενόψει αυτών καθίσταται σαφές ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας υποχρεώσεις της, προβάλλοντας πρόγραμμα με προδήλως υποβαθμισμένο ποιοτικά χαρακτήρα (α) που μπορούσε να παραπλανήσει το κοινό και να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία (β).

Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη κύρωση και δη εκείνη του χρηματικού προστίμου.

Περαιτέρω, με βάση την βαρύτητα των παραβάσεων και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθέασης του τηλεοπτικού σταθμού της εγκαλουμένης κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο: α) των 30.000 ευρώ για τη μετάδοση ποιοτικά υποβαθμισμένου προγράμματος και β) των 20.000 ευρώ για την προβολή παραπλανητικών ισχυρισμών και ειδήσεων που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε εκ προθέσεως τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ Νομού Έβρου, τη διοικητική κύρωση του προστίμου: α) των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την προβολή ποιοτικά υποβαθμισμένου προγράμματος και β) των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την προβολή παραπλανητικών ισχυρισμών και ειδήσεων που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β’ του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, με ΑΦΜ 094274778, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

2. Του Κονδύλη Γεωργίου του Σταύρου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με ΑΦΜ. 132460929 Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης.

3. Της Νικολαΐδου Παναγιώτας του Εμμανουήλ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με ΑΦΜ. 066143622 Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27η Ιουλίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 28η Σεπτεμβρίου 2021.

e-evros.gr

loading...

Σχετικά Άρθρα