Αγγελίες Τελευταία Νέα

Θέση μόνιμης εργασίας για IT Μηχανογράφο στην εταιρία TechPlace στην Ξάνθη

Η TechPlace είναι μια γοργά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας με μεγάλη παρουσία στον χώρο της πληροφορικής εδώ και 10 χρόνια.

Προσφέρει κάθετες και εξειδικευμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες υλοποιώντας και αναπτύσσοντας websites, e-commerce, web and desktop applications, εφαρμογές πλήρους μηχανοργάνωσης και ειδικές τεχνολογικές λύσεις για κάθε είδους επιχειρησιακό πρόβλημα ηλεκτρονικοποίησης.

Η ομάδα μας αποτελείται από νέους ανθρώπους, με όρεξη για δημιουργία και γνώση. Θέλουμε να την ενισχύσουμε περαιτέρω εντάσσοντας σε αυτήν έναν ΙΤ specialist για την διαχείριση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ERP συστημάτων.

Περιγραφή θέσης:

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί πλήρως ένα database schema, να έχει εμπειρία σε sql queries και ERP συστήματα. Θα πρέπει να μπορεί να δώσει λύσεις σε εγκαταστάσεις μηχανοργάνωσης, χρήσης ERP και εγκατάστασης εξοπλισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή

σχετικής κατεύθυνσης

Εμπειρία σε συστήματα μηχανοργάνωσης (Softone, Pylon, Megasoft)

Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων MSSQL, ORACLE, MYSQL

Γνώση χειρισμού & παραμετροποίησης προγράμματος ERP

Γνώσεις λογιστικής (βασική)

Γνώσεις σε δίκτυα (βασική)

Ικανότητα επικοινωνίας σε μία ομάδα

Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

Διάθεση για εξέλιξη και ικανότητα μάθησης

Good to have:

Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε .net και javascript

Θα εκτιμηθεί πολύ καλή γνώση αγγλικών

Προσφέρονται:

Άριστο περιβάλλον εργασίας

Διαρκής εκπαίδευση

Δυνατότητες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης

Περιμένουμε να σε γνωρίσουμε!

TechPlace

e: [email protected]

p: +30 25411 07066

m:+30 6980188884

Σχετικά Άρθρα