Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Ερωτήματα Σάββα Μελισσόπουλου για την Σταυρούπολη και τα προβλήματα ύδρευσης οικισμών

Προς: Τον Δήμαρχο Ξάνθης

Τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ορισμένοι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και ιδιαίτερα αυτοί του Δαφνώνα, του Γέρακα και των Κομνηνών, αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα σε σχέση με την ύδρευση,  με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των περιοχών αυτών να ταλαιπωρούνται σοβαρά, σε μία μάλιστα χρονική περίοδο  όπου παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κατά τις οποίες η αναγκαιότητα του νερού γίνεται ακόμα πιο επιτακτική.

Για το λόγο αυτόν ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

  1. Ποιοι είναι οι λόγοι έλλειψης νερού στις παραπάνω περιοχές;
  2. Ποιος προγραμματισμός εκ μέρους της ΔΕΥΑΞ έπρεπε να είχε γίνει προκειμένου να είχαν αποφευχθεί τα παραπάνω προβλήματα;
  3. Ποια είναι τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεμα έργα σχεδιασμού και υποδομών που χρειάζεται η συγκεκριμένη περιοχή έτσι ώστε να εξαλειφθούν στο μέλλον παρόμοια προβλήματα;
  4. Ποια είναι η ενημέρωση των πολιτών για όλα τα παραπάνω ζητήματα προκειμένου οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να μην αισθάνονται ως πολίτες β΄ κατηγορίας ;    

Σχετικά Άρθρα