Οικολογία Τελευταία Νέα

Προχωρεί η Μονάδα Φυσικού Αερίου του Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη (Θα παράγει ηλεκτρισμό)

Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι για την μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής που θα κατασκευασθεί στην ΒΙ-ΠΕ – Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού θα αντληθούν από Γεώτρηση – Καμία επιβάρυνση στην ύδρευση της Αλεξανδρούπολης.

Ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της έναρξης των εργασιών κατασκευής του έργου της πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έγινε με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το «συνοδό» έργο του θερμοηλεκτρικού σταθμού που θα κατασκευαστεί στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης.

Tο επόμενο βήμα είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας για την έναρξη της κατασκευής του έργου.

Μάλιστα, η εταιρία DAMCO Energy, η οποία και έχει αναλάβει το έργο, πρόσφατα υπέγραψε στα Σκόπια συμφωνία συνεργασίας με την Εταιρεία Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής της Βόρειας Μακεδονίας AD ESM, η οποία θα συμμετάσχει με ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Παραγωγή Ηλεκτρισμού Αλεξανδρούπολης Α.Ε.», για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη.

Στην απόφαση του Υπουργείου για τους περιβαλλοντικούς όρους, αναφέρεται ότι ο εν λόγω σταθμός θα έχει ισχύ 662 MW, με προοπτική αυτή να αυξηθεί σε περίπου 800 MW. Ως καύσιμο θα χρησιμοποιηθεί το Φυσικό Αέριο από το παρακείμενο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ μέσω σταθμού ρύθμισης και μέτρησης, που θα εγκατασταθεί εκτός της ΒΙΠΕ από τον ΔΕΣΦΑ.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της “DAMCO ENERGY Α.Ε.” θα πρέπει να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν δύο σταθμοί παρακολούθησης/καταγραφής της ποιότητας της ατμόσφαιρας και μετεωρολογικών παραμέτρων, εγκατεστημένοι σε θέσεις της ευρύτερης περιοχής, ένας στην περιοχή του Άβαντα και ένας στην περιοχή της Αμφιτρίτης. 

Οι σταθμοί παρακολούθησης θα είναι εξοπλισμένοι με σύστημα παρακολούθησης/καταγραφής της ποιότητας της ατμόσφαιρας, εφοδιασμένο με αυτόματους αναλυτές συνεχούς μέτρησης/ καταγραφής βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων.

energypress.gr

Σημείωση Ελεύθερης Θράκης:

Υπενθυμίζεται πως στον αρχικό σχεδιασμό, η μελέτη προέβλεπε τη χρήση τεραστίων ποσοτήτων νερού από τον υδροταμιευτήρα του Λουτρού, που παρέχει νερό στην Αλεξανδρούπολη. 

Οι επιφυλάξεις τότε, των τοπικών υπηρεσιακών παραγόντων και της κοινωνίας ήταν έντονες, ενώ με την πρόσφατη έγκριση -και σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας- το απαιτούμενο νερό θα αντληθεί από την γεώτρηση της Βιομηχανικής Περιοχής.

Σχετικά Άρθρα