Κοινωνία Τελευταία Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ στη Θράκη

Η αναμόρφωση του ΠΜΣστη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Masterin Business Administration (MBA) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ.

Τον Οκτώβριο του 2006 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ δέχτηκε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MasterinBusinessAdministration). Μετά από δεκαπέντε χρόνια έχουν αποφοιτήσει από το πρόγραμμαπερισσότεροι από 270 άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες που στελεχώνουν Επιχειρήσεις,Υπηρεσίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απέκτησε φήμη πέρα και από τα όρια της Βόρειας Ελλάδας. Καθηγητές από όλη την Ελλάδα μιλούν με θερμά λόγια για διπλωματούχους του προγράμματος, που συνάντησαν και την κατάρτισή τους. Πράγματι,μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι το πρόγραμμαMBAτου ΔΠΘείναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας, βασίζοντας αυτόν τον κομπασμόστις 7 δημοσιεύσεις σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά που γεννήθηκαν από το πρόγραμμα και τις 110 αναφορές σε αυτές από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο καθηγητής Θεόφιλος Παπαδημητρίουανέλαβε την διεύθυνση του ΜΒΑ.Σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Διευθυντή, καθηγητή Περικλή Γκόγκα και τους υπόλοιπους διδάσκοντες, έβαλαν στόχο να αναμορφώσουντο ήδη επιτυχημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.Για να το πετύχουνκινήθηκαν σε τρεις πυλώνες:

α) Χαρτογράφησαν τις ανάγκες της αγοράς στο τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο περιβάλλον (απόφοιτοι μας ήδη εργάζονται στο εξωτερικό).

β) Αφουγκράστηκαν τους φοιτητές και τους απόφοιτους τόσο του μεταπτυχιακού προγράμματος(κατέγραψαντα πλεονεκτήματα, αλλά και τις αδυναμίες/ελλείψεις που υπεδείχθησαν),όσο και του προπτυχιακού προγράμματος(σημείωσαν τις προσδοκίες των φοιτητών/τριών από το συγκεκριμένο πρόγραμμα).

γ)Αναλύσαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματατου ΤμήματοςΟικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ έναντι των υπόλοιπων Οικονομικών Τμημάτων.

Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία σχεδίασαν ένα διετές πρόγραμμα σπουδών, εισάγονταςνέα μαθήματα που απαιτούν οι σύγχρονες εξελίξειςκαι ενημερώνονταςτην ύλη στα υπάρχοντα μαθήματα. Το πρόγραμμα διατηρεί τρία εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Στα δύο πρώτα εξάμηνα υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα κορμού για όλους με μαθήματα από τον χώρο της Επιχειρηματικότητας, του Marketing, των Χρηματοοικονομικών, της Λογιστικής. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητέςκαλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις κατευθύνσεις:Διοικητικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικών καιΜεταφορών.

Η Διοικητική Επιστήμη (Management) αφορά τους φοιτητές που στοχεύουν να στελεχώσουν μια επιχείρηση, να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να μεταφέρουν την τεχνογνωσία του προγράμματος στην επιχείρηση που εργάζονται. Η Ελλάδα, πλέον, λύνει τα προβλήματα που ναρκοθετούσαν την επιχειρηματικότητα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο, τα κεφάλαια στήριξης νέων επιχειρηματιώνκαι η διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας είναι σημαντικές αλλαγές. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις απαιτούν στελέχη με τεχνογνωσία και εξειδίκευση∙η εποχή της εμπειρικής επιχειρηματικότητας έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Στην κατεύθυνση Managementθα διδάσκεται το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται μια σύγχρονη  επιχείρηση, ηεπιχειρηματική στρατηγική και ηγεσία, ο ορθός σχεδιασμόςενός επιχειρηματικού σχεδίου και η διαχείριση ενός έργου.

ΤαΧρηματοοικονομικά (Finance) έχουν αλλάξει ριζικά την τελευταία εικοσαετία.Οιπαραδοσιακές χρηματιστηριακές συναλλαγές και προϊόντα έχουν αντικατασταθεί από άυλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αυτοματοποιημένες συναλλαγές μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης καιαλγόριθμουςπου αντιδρούν σε δέκατα του δευτερολέπτου. Το algorithmictrading και η τεχνητή νοημοσύνη έχουνπλέον την ίδια σημασία με τιςπαραδοσιακές μεθόδους οικονομετρικής ανάλυσης. Στο ΜΒΑ μαςθα προσφέρονται μαθήματα όπως η Μηχανική Μάθηση, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Θεωρία Παιγνίων και η Ανάλυση Δεδομένων. Ένα από τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ είναι και η τεχνογνωσία στις παραπάνωκαινοτόμες υπολογιστικές τεχνικές. Πρωτοποριακές προγνωστικές μεθοδολογίες με αναγνώριση στην διεθνή Επιστημονική Κοινότητα έχουν δημιουργηθεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Κομοτηνής. Η βασισμένη στην Μηχανική Μάθηση μέθοδος πρόγνωσης της τραπεζικής χρεωκοπίας,που δημιουργήθηκε το 2018,εξακολουθεί να είναι ως σήμερα η πιο αξιόπιστη μεθοδολογία παγκοσμίως. Αυτήν την εμπειρία και τεχνογνωσία αιχμής σε παγκόσμιο επίπεδοθα επιχειρήσουνοι καθηγητές του προγράμματος να μεταλαμπαδεύσουν στους φοιτητές. 

Οι Μεταφορές (Transportation)είναι το επίκεντρο των σημαντικότερωνεπενδύσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: η Fraport στα αεροδρόμια, η COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, η SEGT στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η Ferrovie στους σιδηροδρόμους, η επένδυση στο εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο. Η Ελλάδα καλείται να παίξει ρόλο βασικής πύλης εισόδου εμπορευμάτων και αγαθών στην Ευρώπη. Το ανανεωμένο ΜΒΑ επενδύεισε αυτήν την προοπτική με εξειδικευμέναμαθήματαστην διαχείριση μεταφορών, στο Διεθνές Εμπόριο,στην διαχείριση κινδύνου και την ασφαλιστική επιστήμη.

Όλα αυτά από μια ομάδα καθηγητώνμε εμπειρία από διεθνή πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, κλπ, με πολύχρονη διδακτική εμπειρία, με σημαντική καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων, με διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα, και βαθιά γνώση της εξειδίκευσης τους, όπου θεωρούνται διεθνώς experts. Η σχέση καθηγητών – φοιτητών ξεκινάει με την διδασκαλία γνώσεων και την εκμάθηση δεξιοτήτων αλλά παγιώνεται στα πλαίσια της συστηματικής συμβουλευτικής σε θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ηπροσπάθεια αυτήθεωρούμε ότι θα είναι επιτυχημένη και θα την αγκαλιάσει η τοπική αλλά και η ευρύτερη κοινωνία. Το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στο πρόγραμμα να δεχτεί 30% των φοιτητών κάθε έτους χωρίς δίδακτρα.Επιπλέον οι δυο καλύτεροι απόφοιτοι κάθε χρονιάς παίρνουν τιμητική υποτροφία 2000€ και 1000€ ευρώαντίστοιχα. Επί του παρόντος σχεδιάζεται η νέα ιστοσελίδα του ΜΒΑ, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία για μια λεπτομερή και εις βάθος διαδικτυακή παρουσίαση τουνέου προγράμματος για όλους τους ενδιαφερόμενους.

(*) Στη φωτο είναι ο διευθυντής του ΜΒΑ καθηγητής  Θεόφιλος Παπαδημητρίου

Σχετικά Άρθρα