Αγροτικά Τελευταία Νέα

Να είναι προσεκτικοί οι αγρότες όταν μιλάνε με τον «ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ενημέρωση από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (30/03/2021)

Τα τελευταία 24ωρα,δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων γίνονται αποδέκτες παραπλανητικών τηλεφωνημάτων από αγνώστους που συστήνονται ως υπάλληλοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι οποίοι, με αιτιολογίατην άμεση κατάθεση οφειλόμενου ποσού ενίσχυσης από τον Οργανισμό, ζητούν τηνπαραχώρηση ευαίσθητων πληροφοριών όπως τον αριθμότραπεζικής κάρτας του δικαιούχου,τοντριψήφιο κωδικό της και τον κωδικό χρήστη.

ΟΟ.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.ζητά από τους δικαιούχους να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ενέργειες που σκοπό έχουν την εξαπάτηση τους και τηναπόκτηση πρόσβασης στον λογαριασμό τους, προφανώς για την απόσπαση χρηματικού ποσού, ή/ και τη χρήση των καρτών τους.

ΟΟ.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβεβαιώνει τους δικαιούχους ότι δεν πρόκειται να ζητηθούν ποτέ από υπαλλήλους του Οργανισμού,μέσω email, μηνυμάτων, ή τηλεφωνημάτων,προσωπικά τους στοιχεία όπως,αριθμοί και άλλες πληροφορίες τραπεζικών καρτών ή κωδικοί, χρήστη και πρόσβασης,σε ιστοσελίδες τραπεζικών ιδρυμάτων (ebanking).

Τα απαραίτητα στοιχεία για τις πληρωμές των δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων που διεκπεραιώνει ο Οργανισμός,αντλούνται από τις αιτήσεις των δικαιούχων στον Οργανισμό, ενώ οι πληρωμές πραγματοποιούνται με τραπεζική κατάθεση σε πιστωτικά ιδρύματα.

Για να αντιμετωπιστεί η απάτη αυτή, οΟ.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καλεί τους δικαιούχους που γίνονται δέκτες τέτοιων τηλεφωνημάτων, να υποβάλλουν αμέσως καταγγελία στην Αστυνομία.

Σχετικά Άρθρα