Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Επιτρ. Ποιότητας Ζωής στις 19/02/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ξάνθη, 15 Φεβρουαρίου 2021    

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ                                                   Αριθ.Πρωτ:3130

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                  

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση        : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες   : Αικατερίνη Τσαπαδίκου

Τηλέφωνο       : 2541350819

E-mail              : 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1) Ασκαρίδη  Ηλία               5) Μπαντάκ Σιαμπάν

2) Γουναρίδη Στυλιανό          6) Τσακιρίδη Αφεντούλη

3) Ιγιαννίδη Στέφανο             7) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ

4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ    8) Φανουράκης Εμμανουήλ

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

– Γεώργιος Τσέπελης (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης)

– Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 19 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 9:00 – 12:00 ώρα λήξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης

  1. Κοπή επικίνδυνων δέντρων σε Κοινόχρηστο Χώρο Πρασίνου Κ.Χ.Π στην οδό Οχυρού Ρούπελ του Δήμου Ξάνθης. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σιαμπάν Μπαντάκ)

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζερενίδης
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

loading...

Σχετικά Άρθρα