Ελλάδα Τελευταία Νέα

Προσλήψεις 1.040 ατόμων στην ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ)

ΕΛΣΤΑΤ: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, για  σύμβαση μίσθωσης έργου με χίλιους σαράντα (1040) Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί ως Ιδιώτες Συνεργάτες στους οποίους η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση. Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω ΙΣ περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών).

Το έργο των ΙΣ εκτελείται εκτός της έδρας της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των εδρών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Στατιστικής (ΠΥΣ), χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται από τη Δ/νση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και
Διεθνών Σχέσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) θα έχει διάρκεια έως 31 Αυγούστου 2021και ο ακριβής χρόνος απασχόλησής τους θα καθορίζεται στις συμβάσεις ανάθεσης μίσθωσης έργου που θα υπογράψουν με την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Το συνολικό ποσό της κατ’ αποκοπήν αμοιβής των χιλίων σαράντα (1040) Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) προκύπτει από τον αριθμό των πλήρως και ορθώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που θα παραδώσουν για τις έρευνες που θα τους ανατεθούν.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Σχετικά Άρθρα