Κοινωνία Τελευταία Νέα

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Αβδήρων (Η προκήρυξη)

Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από 01-02-2021 έως 05-07-2021, συνολικού αριθμού 9 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2021.

Σχετικά Άρθρα