Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Αναφορά Μπουρχάν στα κτηριακά προβλήματα των Δομών Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

            κα. Κεραμέως Νίκη

            Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

             κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή

Θέμα: «Κτηριακά Προβλήματα Δομών Ειδικής Αγωγής Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης»

Κύριοι Υπουργοί,

Σας υποβάλλω συνημμένη την επιστολή του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,αναφορικά με το θέμα των κτηριακών προβλημάτων των Δομών Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης αφού μέχρι και σήμερα κανένα σχολείο Ειδικής Αγωγής δεν έχει χτιστεί στην Περιφερειακή Ενότητα της πόλης σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Όλα τα σχολεία, από την ίδρυσή τους, φιλοξενήθηκαν και εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε κτήρια άλλων τυπικής εκπαίδευσης σχολείων μέχρι να χτιστούν δικά τους.

Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Μπουρχάν Μπαράν

Σχετικά Άρθρα