Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με ένα θέμα και δια περιφοράς η συνεδρίαση της Ποιότητας ζωής το πρωί της Δευτέρας

Η παρακάτω πρόσκληση απεστάλη στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για την συνεδρίαση της Δευτέρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής           
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςΚοινοποίηση:
– Γεώργιος Τσέπελης (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης)- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 – 11:00 ώρα λήξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης

  1. Δήλωση παρουσίας τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης βάση του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠρόεδροςΙωάννης Ζερενίδης
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

Σχετικά Άρθρα