Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 13 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων (δια περιφοράς)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτ. 426/77233/13.11.2020 στις 23 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση του σχεδίου του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αβδήρων για την περίοδο 2021-2023 (εισηγητές: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
2 Έγκριση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2021 (εισηγητές: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
3 Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 2, 6, 4 και 5 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Κουτσού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
4 Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 12 και 13 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Κουτσού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
5 Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 25, 26 και 27 Κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Ν. Ζυγού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
6 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση ισόγειας Αγροτικής Αποθήκης στα Αγροτεμάχια 735 και 736Β Ιδιοκτησίας Τοφέα Στυλιανής στο Αγρόκτημα Γενισέας Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
7 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής Πλαστικών ιδιοκτησίας THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS ABEE στα Αγροτεμάχια 239, 240 και 253 στο Αγρόκτημα Μαγικού Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
8 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής Πλαστικών ιδιοκτησίας THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS ABEE στα Αγροτεμάχια 259, 260, 261 και 262 στο Αγρόκτημα Μαγικού Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
9 Έγκριση 11ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
10 Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στον οικισμό ΓΕΝΙΣΕΑΣ του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
11 Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Αβδήρων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» και β) Επικαιροποιημένου Μνημονίου Ενεργειών για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων – Χιονοπτώσεων και Παγετού 2020-2021 (εισηγητής: Δήμαρχος)
12 Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου για την είσπραξη έκτακτων αποζημιώσεων (ασφάλιστρα από την αποκατάσταση ζημιών στο ΑΤΜ του Δημοτικού καταστήματος Σελέρου) (εισηγητής: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
13 Έκδοση Ψηφίσματος για το κλείσιμο του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στα Άβδηρα (εισηγητής: Τσιναρίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα