Μειονότητα Τελευταία Νέα

Η απάντηση του Υπουργείου στην ερώτηση για την ύδρευση στον Κένταυρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

1.         Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο

2.         Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα

3.         Υπουργείο Υγείας

4.         Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

5.         Υπουργείο Εσωτερικών

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 577/15.10.2020 Ερώτηση με θέμα: «Διαμαρτυρία κατοίκων Κενταύρου Δ. Μύκης»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 577/15.10.2020 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Κυριάκου Βελόπουλου και Κωνσταντίνου Χήτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Κένταυρος είναι οικισμός του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμιακά οικισμό του Δήμου. Στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού έχει εντοπιστεί αρχαίο νεκροταφείο που περιλαμβάνει κιβωτιόσχημους τάφους.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, έχει αναλάβει την εκτέλεση δύο υποέργων ενταγμένων σε αντίστοιχες Πράξεις, τις οποίες υλοποιεί ο Δήμος Μύκης και θα συμβάλλουν στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων του Κενταύρου και, συγκεκριμένα:

α) Το υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες στο πλαίσιο του έργου Βελτίωση-Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης», στο οποίο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας δεξαμενής, αντλιοστασίου και αγωγού στον Κένταυρο. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Επέκταση/Αναβάθμιση Υποδομών Διαχείρισης Πόσιμου Ύδατος» Δράση 6Β.11.1 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα συμβάλλει σαφώς στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού στον οικισμό. Αναφορικά με την πορεία του υποέργου, σημειώνεται ότι έχει ήδη υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο Μύκης και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΞΑΝ/374519/263294/3216/14-10-2020 Απόφαση εκτέλεσης του Υποέργου με Αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Ξάνθης. Η τελευταία θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα στην υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου και στην πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.

β) Το υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες στο πλαίσιο του έργου Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό

1

Κενταύρου», το οποίο είναι ενταγμένο στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (ΑΔΑ 602Ψ46ΜΤΛΡ- Ν55/29-11-2019). Η υλοποίησή του θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής. Όσον αφορά στην εξέλιξη του υποέργου, σημειώνεται ότι έχει εγκριθεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο Μύκης, ενώ η δημοπράτηση του έργου βρίσκεται στο στάδιο της εκδίκασης των ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, το ΥΠΠΟΑ προτίθεται να συνδράμει το Δήμο Μύκης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα των κατοίκων του Κενταύρου, καθώς και των λοιπών οικισμών του Δήμου.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Σχετικά Άρθρα