Κοινωνία Τελευταία Νέα

Δωρεά υλικοτεχνικής υποδομής για την Κλινική Covid -19 του Νοσοκομείου Ξάνθης

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια για τη συνεισφορά της, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η οποία σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ξάνθης και στα πλαίσια κοινωνικής ευαισθησίας προσέφερε υλικοτεχνική υποδομή για την Κλινική Covid -19 του Νοσοκομείου μας.

Πιο συγκεκριμένα προχώρησε σε δωρεά τριών (3) συσκευών ανίχνευσης φλεβών ενηλίκων/παίδων/βρεφών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η πρωτοβουλία σας αυτή είναι υψίστης σημασίας δεδομένων των δύσκολων συγκυριών που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Ξάνθης Ροφαέλα Ελένη

Σχετικά Άρθρα