Κοινωνία Τελευταία Νέα

Ξεκινούν την λειτουργία τους 3 δομές φιλοξενίας από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε το Παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Χρονίων Παθήσεων Δράμας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ,Άξονας Προτεραιότητας :4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» πρόκειται να λειτουργήσει στο προσεχές διάστημα τρεις (3)  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρίες από 18 ετών και άνω.

Σε κάθε Σ.Υ.Δ. θα κατοικούν έξι (6) άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες που δεν παρουσιάζουν ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ή επιληπτικές κρίσεις και δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα ενταχθούν στις ΣΥΔ αφού προηγουμένως αξιολογηθούν από την αρμόδια Διεπιστημονική Ομάδα του Παραρτήματος, ενώ ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης θεωρούνται :

  • Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου,
  • Οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της Κοινότητας,
  • Η δυνατότητα προσαρμογής του στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με τους άλλους ενοίκους,
  • Η κατ’ αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο το άτομο ή/και την οικογένειά του.

Μετά τη δημοσίευση της  αριθ. ΣΟΧ 01/2020 και με αριθ. πρωτ: 4373/05-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΠΨΟΞΧΘ-ΤΔ5) Ανακοίνωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, που θα στελεχώσει τις τρεις (3) Σ.Υ.Δ, ακολούθησε σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και της κοινότητας, μέσω της αποστολής ενημερωτικών επιστολών σε Φορείς , Συλλόγους και σε δικαστικούς συμπαραστάτες ΑμεΑ. Ήδη ξεκίνησε και συνεχίζεται η υποβολή  αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και θα ακολουθήσει ο έλεγχος των Αιτήσεων και η αξιολόγηση των ωφελούμενων που θα επιλεγούν τελικά για ένταξη στις τρεις (3) ΣΥΔ. Πριν την ένταξή τους θα υπάρξει περίοδος προετοιμασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή Αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την  Κοινωνική Υπηρεσία του Παραρτήματος στο τηλέφωνο 2521350820 ή με το Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑμεΑ στο τηλέφωνο 2521057920.

loading...

Σχετικά Άρθρα