Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου σήμερα το πρωί. (με τρία θέματα)

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση του πρακτικού 1/2020 απόφασης περί αιτήσεων δημοτών από την επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Τοπείρου». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Παροχή εξουσιοδότησης στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Τοπείρου, για παράσταση και εκπροσώπηση των νομίμων συμφερόντων του Δήμου Τοπείρου για το Νομικό Πρόσωπο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά την δικάσιμο της 7ηςΟκτωβρίου 2020 ή όποτε αυτή μετ΄ αναβολή ορισθεί».

ΘΕΜΑ 3ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου».

***Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές  διατάξεις και ειδικότερα το  άρθρο 12 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ.3 του άρθρου 14 της κοινής Υπουργικής απόφασης  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23-05-2020(Β’1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.***    

loading...

Σχετικά Άρθρα