Αγγελίες Τελευταία Νέα

Αναζήτηση Συμβούλου Διαχείρισης Ακινήτων. (μόνιμη θέση εργασίας – στείλε το βιογραφικό σου)

H Karipidis & PartnersΥπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητεί:

Σύμβουλο διαχείρισης ακινήτων

(θέση πλήρης ή μερικής απασχόλησης με έδρα την Ξάνθη)

Αρμοδιότητες:

 • Συντηρεί και αναπτύσσει το δίκτυο πωλήσεων στην γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς του.
 • Εφαρμόζει το πλάνο και εκπληρώνει τους στόχους των πωλήσεων σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας.
 • Αναπτύσσει και διαχειρίζεται το προσωπικό χαρτοφυλάκιό ακινήτων με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Ομαδικότητα.
 • Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης.
 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική και συνθετική σκέψη.
 • Διαπραγματευτική ικανότητα.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Εξατομικευμένο σύστημα αμοιβών.
 • Bonus επίτευξης στόχων.
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.
 • Αν θέλεις να πετύχεις ένα υψηλό εισόδημα;
 • Αν θέλεις να αμείβεσαι αξιοκρατικά;
 • Αν θέλεις να διαμορφώνεις εσύ το πρόγραμμα σου χωρίς δεσμεύσεις ωραρίων;
 • Αν θέλεις να δουλεύεις σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό που προωθεί και σέβεται την δουλειά σου;
 • Αν δεν σου αρκεί να είσαι υπάλληλος και στοχεύεις υψηλότερα;

Αν απαντήσατε θετικά, αποστείλετε το  βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με την ένδειξη mes1xan.

Σχετικά Άρθρα