Παράξενα στο Internet Τελευταία Νέα

Νέες αλλαγές στις άδειες οδήγησης

Αλλαγές στις διαδικασίες τόσο των εξετάσεων όσο και της αναθεώρησης των αδειών οδήγησης ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών. Ποιες είναι και πότε τίθενται σε ισχύ.

Στο πλαίσιο της πάταξης των φαινομένων διαφθοράς αλλά και με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας που παρατηρείται στις διαδικασίες, ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογγιάνης ανακοίνωσε πως από τις αρχές Οκτωβρίου τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την αναθεώρηση των αδειών οδήγησης (λόγω απώλειας, φθοράς, κλοπής ή ιατρικούς λόγους).

Με τα νέα δεδομένα, οι πολίτες θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες αναθεώρησης του διπλώματος οδήγησης τους ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών.

Ηλεκτρονική υποβολή

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ και η δυνατότητα υποβολής μέσω ηλεκτρονικών μέσων, του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση οχημάτων (αιτήσεις, εξουσιοδοτήσεις, παράβολα) καθώς και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, χωρίς την εμπλοκή του πολίτη, των δικαιολογητικών που είναι ήδη διαθέσιμα στις υπηρεσίες του Δημοσίου (π.χ. βεβαίωση επιτυχούς ελέγχου ΚΤΕΟ).

Παράλληλα, μέσω σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, το υπουργείο Μεταφορών αναμένεται να προβεί σε αλλαγές στις διαδικασίες θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων οδηγών σε όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης.

Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα ο αρμόδιος υφυπουργός, κ. Κεφαλογιάννης, θα θεσπιστεί ένα νέο σύστημα εποπτείας και ελέγχου όλων των διαδικασιών ενώ θα αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια το έργο των εξεταστών οδήγησης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην εξεταστική διαδικασία των πολιτών με ειδικές ανάγκες, όσων δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και όσων έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την εισαγωγή νέων –επικαιροποιημένων- εκπαιδευτικών εγχειριδίων και νέων μεθόδων εξέτασης, τόσο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εξεταζόμενων όσο και για το σύνολο των υποψηφίων οδηγών.

loading...

Σχετικά Άρθρα