Ατζέντα Τελευταία Νέα

Το δίκτυο ύδρευσης των Κιμμερίων θα απασχολήσει την συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου

Με τρία θέματα τα δύο εκ των οποίων αφορούν την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή θα απασχολήσουν την συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Κιμμερίων που θα γίνει την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της  Κοινότητας Κιμμερίων

                                             κ.κ.1. Μπαντάκ Μπεσήμ

                                                   2. Μαλκότς Ορχάν      

                                                   3. Σοφτά  Κεμουράν      

                                                   4. Χατζημπεκτές Γιοξέλ

                                                   5. Μπουδούρ Ραμαδάν

                                                   6. Τοπ Σαλή Λουνιφέρ

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της  Κοινότητας Κιμμερίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. <<Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του>>, την αριθμ 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Επέκταση δικτύου ύδρευσης στα βόρεια του οικισμού που βρίσκεται μετά το τέρμα της οδού Ποσειδώνος.

ΘΕΜΑ 2ο : Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από τη διασταύρωση των οδών Μαλκότς Φ. ΧΟΥΣΕΪΝ και Πηγαδίων και στη περιοχή από εργοστάσιο Καλώδια Ξάνθης.

ΘΕΜΑ3ο : Ονοματοδοσία των οδών από Πάρκο μετά την οδό Μ. Ασίας και προς το Γήπεδο και από το Γήπεδο προς οικισμό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑΝ

loading...

Σχετικά Άρθρα