Την Δευτέρα θα συνεδριάσει το ΔΣ της Κοινότητας Ξάνθης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Ατζέντα Τελευταία Νέα

Την Δευτέρα θα συνεδριάσει το ΔΣ της Κοινότητας Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:(α) Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.  Κοινοποίηση:– Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά             

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 17 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 της Κοινότητας Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:  

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).
  2. Χορήγηση ή μη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).
  3. Έκφραση γνώμης του Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καπνεργατών 10. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ []

Σχετικά Άρθρα