Θυρανίξια στον ΙΝ Αγίας Τριάδος Πρωτάτου από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Ατζέντα Τελευταία Νέα

Θυρανίξια στον ΙΝ Αγίας Τριάδος Πρωτάτου από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΩΤΑΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΩΝ

ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΩΤΑΤΟΥ

«Τοῦτον τόν οἶκον ὁ Πατήρ ὡκοδόμησε· τοῦτον ὁ οἶκον ὁ Υιός ἐστερέωσε· τοῦτον τόν οἶκον τό Πνεύμα τό Ἃγιον ἀνεκαίνισε…»

ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ΩΡΑ 7:00 μ.μ.

Εὐχαρίστως πληροφοροῦμεν τούς ἐνορίτες καί τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅτι φθάσαντες εἰς αἴσιον πέρας τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ, ἔχωμεν τήν ἰδιαιτέραν τιμήν καί χαράν νά Σᾶς προσκαλέσωμεν εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων τῆς Ἐνορίας μας, τῆς ὁποίας θά προεξάρχη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά ἐπακολουθήση ἡ ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Καλούμαστε νά συμμετάσχωμεν στό ἱστορικόν τοῦτο γεγονός τῆς Ἐνορίας καί τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί νά λάβουμε τόν φωτισμόν καί τίς δωρεές τῆς Παναγίας Τριάδος.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Σχετικά Άρθρα