Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Δια περιφοράς την Τετάρτη η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων με 7 θέματα

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 40/2020 του ΥΠΕΣ, που θα πραγματοποιηθεί  15 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (Δημαρχείο)» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2 Χορήγηση άδειας κατάληψης και χρήσης ∆ηµοτικού – Κοινόχρηστου χώρου στην Κυριακού Αργυρούλα του Θεόκλητου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αβδήρων)
3 Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία Λαϊκών αγορών (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
4 Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την λήψη μέτρων για την ανακούφιση επιχειρήσεων που πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού covid-19 (εισηγητής: Δήμαρχος)
5 Έγκριση 8ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
6 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης της εκδήλωσης τελέσεως υπαίθριου εσπερινού στο Πολύστυλο Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
7 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορο δημότη του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσιναρίδης Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα