Κοινωνία Τελευταία Νέα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των μαγαζιών της Ξάνθης για έξτρα τραπεζοκαθίσματα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν. 4688/2020

Ενημέρωση καταστηματαρχών σχετικά με την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων – Διαδικασία αιτήσεων

Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101 Α’), σχετικά με την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 και λαμβάνοντας υπόψη της με αριθ. πρωτ. 299724/34364/1854/18-6-20 έκφρασης γνώμης και προϋποθέσεων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τ.Ε. –Α.Μ.Θ. καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που έθεσε ως αρμόδια υπηρεσία η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εκδόθηκε η με αριθ. 580/14476/23-06-2020 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης. (πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση)

Οι διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορεί να γίνεται από τους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες με τους εξής τρόπους:

Α) Εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου Ξάνθης, στο σύνδεσμο https://www.cityofxanthi.gr/koinoxristos_aitiseis

Μετά το τέλος της υποβολής της αίτησης στην ανωτέρω πλατφόρμα θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο e-mail που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος) ένας μοναδικός Ηλεκτρονικός Αριθμός Αίτησης. (ΠΡΟΣΟΧΗ δεν είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης)

Εφόσον είναι πλήρης η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail  στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης για έγκριση. Η τελική άδεια θα χορηγείται κατόπιν σχετικού ελέγχου της Ταμειακής Υπηρεσίας περί οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 285 του ΚΔΚ. Η παραλαβή της άδειας θα πραγματοποιείται:

α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθη).

β) Με την αποστολή της άδειας στον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

Ο ενδιαφερόμενος κατά την αίτησή του δηλώνει τον τρόπο παραλαβής της άδειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου Ξάνθης, πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Εναλλακτικά, η ανωτέρω αίτηση μπορεί να αποσταλεί με χρήση ψηφιακής υπογραφής του αιτούντα και οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Για τα βήματα ηλεκτρονικής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr πατήστε εδώ.

Για να μεταβείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων κοινόχρηστου χώρου, πατήστε εδώ

Β) Με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κατόπιν σχετικού ραντεβού στα τηλέφωνα 25413 50828 και 25413 50813. Αν η αίτηση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και συνημμένα να κατατεθεί το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο).

Εφόσον είναι πλήρης η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης για έγκριση. Η τελική άδεια θα χορηγείται κατόπιν σχετικού ελέγχου της Ταμειακής Υπηρεσίας περί οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 285 του ΚΔΚ. Η παραλαβή της άδειας θα πραγματοποιείται:

α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθη).

β) Με την αποστολή της άδειας στον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

Ο ενδιαφερόμενος κατά την αίτησή του δηλώνει τον τρόπο παραλαβής της άδειας.

Γ) Με αποστολή της αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ως συνημμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Εναλλακτικά η ανωτέρω αίτηση μπορεί να αποσταλεί με ψηφιακή υπογραφή του αιτούντα και οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Σε κάθε περίπτωση η αίτηση κατατίθεται:

α) Για φυσικά πρόσωπα: από τον αιτούντα ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και συνημμένα υποβάλλεται το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο).

β) για νομικά πρόσωπα: από τον νόμιμο εκπρόσωπο προσκομίζοντας αντίγραφο του εγκριθέντος καταστατικού σε ισχύ (ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις που δεν είχε κατατεθεί για την έκδοση άδειας έτους 2020) ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο εφόσον επί της αίτησης βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου και συνημμένα κατατίθεται το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο) και αντίγραφο του εγκριθέντος καταστατικού σε ισχύ (ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις που δεν είχε κατατεθεί για την έκδοση άδειας έτους 2020).

Για να δείτε οδηγίες για την διαδικασία εξουσιοδότησης στο gov.gr πατήστε εδώ


Αναλυτικά οι κατηγορίες αιτήσεων είναι οι εξής:

ΑΙΤΗΣΗ (1) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2020 και επιθυμούν πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα (σκαρίφημα) αποτύπωσης ως προς την θέση και την έκταση του αιτούμενου πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου από μηχανικό.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την ορθότητα του διαγράμματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. (Για το λεκτικό της υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί πατήστε εδώ)
 • Υ.Δ. ιδιοκτήτη όμορου/παρακείμενου κτιρίου περί συγκατάθεσης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με την πρόσοψη αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (όπου απαιτείται). (Για το λεκτικό της υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί πατήστε εδώ)
 • Για τα καταστήματα που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3028/2002 και απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τ.Ε. ΑΜΘ, ο ιδιοκτήτης καταθέτει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον δεν γίνεται αυτοπρόσωπα. (Για το λεκτικό της υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί πατήστε εδώ)
 • Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας άρθρου 285 ΚΔΚ (θα αναζητηθεί υπηρεσιακά πριν την έκδοση της άδειας).

ΑΙΤΗΣΗ (2) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ΔΕΝ είχαν κάνει αίτηση και ΔΕΝ έχουν άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με βάση τις νέες ρυθμίσεις και την επιβαλλόμενη μείωση αυτών. (Για να κατεβάσετε πρότυπο αίτησης πατήστε εδώ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή Γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα (σκαρίφημα) αποτύπωσης ως προς την θέση και την έκταση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου από μηχανικό.
 • Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την ορθότητα του διαγράμματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. (Για το λεκτικό της υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί πατήστε εδώ)
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για δυνατότητα εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. (Για το λεκτικό της υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί πατήστε εδώ)
 • Υ.Δ. ιδιοκτήτη όμορου/παρακείμενου κτιρίου περί συγκατάθεσης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με την πρόσοψη αυτού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (όπου απαιτείται). (Για το λεκτικό της υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί πατήστε εδώ)
 • Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας άρθρου 285 ΚΔΚ (θα αναζητηθεί υπηρεσιακά πριν την έκδοση της άδειας).
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Ν. 3028/2002 (Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων):

Α. Σχέδιο κάτοψης εις τριπλούν

Β. Τεχνική έκθεση εις τριπλούν

Γ. Φωτογραφίες εις τριπλούν

Δ. Ρυμοτομικό σχέδιο εις τριπλούν

Ε. Μισθωτήριο συμβόλαιο εις τριπλούν

ΑΙΤΗΣΗ (3) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα οποία δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, προκειμένου να αιτηθούν τη μείωση των τελών κοινοχρήστου χώρου έως 50% κατόπιν σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. (Για να κατεβάσετε πρότυπο αίτησης πατήστε εδώ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία. (Για το λεκτικό της υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί πατήστε εδώ)
 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή Γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε.
 • Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
 • Βεβαίωσή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ότι δεν δύναται να παραχωρηθεί πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος. (θα αναζητείται υπηρεσιακά)

Η ανωτέρω αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Για τα βήματα ηλεκτρονικής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr πατήστε εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή δημόσια αρχή.

loading...

Σχετικά Άρθρα