Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Κοινότητας Ξάνθης στις 22/06/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη  18/6/2020

Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθμ. Πρωτ. 14038

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου

Τηλέφωνο: 25413-50819

Email:                με e-mail

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

(α) Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης

(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

(γ)   Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης

Κοινοποίηση:

– Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Ιουνίου και ώρα 09:00 της Κοινότητας Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα